Aava Työkykykeskus

Huoli työkyvyn menetyksestä voi herätä työterveyshuollossa, työnantajalla tai työntekijällä itsellään. Työnantajan kannattaa puuttua työkykyongelmaan ajoissa, sillä sairauspoissaolot voivat aiheuttaa yritykselle suuret kulut, puhumattakaan pitkien poissaolojen merkityksestä työntekijän toimeentulolle ja sosiaaliselle ympäristölle. Työkyvyn ollessa uhattuna Aavan Työkykykeskuksen asiantuntijat voivat auttaa.

Työkyvyn arvioiminen

Työntekijä voi oirehtia fyysisesti, esimerkiksi jatkuvat selkä- tai olkapään kivut. Aivotyöntekijän taas voi olla vaikea selviytyä tehtävistään, jotka ennen sujuivat mallikkaasti. Kyse voi tällöin olla esimerkiksi uupumuksesta tai masennuksesta. Miten erottaa, milloin kyse on vain stressin tai kiireen aiheuttamasta huolimattomuudesta? Jos huoli työkyvystä herää, työnantajan tulisi herkästi ohjata työntekijä hakeutumaan työterveyshuoltoon työkykyarvioon. Työkykyarviossa työterveystiimi ottaa kantaa työn ja terveyden väliseen suhteeseen, esimerkiksi onko henkilö sopiva hänelle annettuihin työtehtäviin.

Milloin Aava Työkykykeskuksen asiakkaaksi?

Työterveystiimin avulla hoituu valtaosa työkykyongelmista. Kun kyse on erityisen haastavasta tilanteesta, työterveyslääkäri voi tehdä lähetteen Työkykykeskukseen. Työkykykeskuksen asiantuntijat perehtyvät työntekijän tilanteeseen ja laativat alustavan hoitosuunnitelman.

Työkykykeskuksen arviointijakso kestää yleensä muutaman kuukauden. Tämän jälkeen työntekijä saa lausunnon suosituksineen. Joskus työntekijä voi palata omaan työhönsä tai toisinaan on lähdettävä uudelle työuralle terveydellisistä syistä. Työntekijän oma työterveyslääkäri on mukana koko hoitojakson ajan.

Työkykykeskuksessa sinua palvelee moniammatillinen asiantuntijatiimi

Työkykykeskus on yksikkö Aavan sisällä, jossa toimii moniammatillinen asiantuntijatiimi. Työkykykeskukseen on keskitetty erityisen haastavat työkykyarviot, joihin työterveyshuollon tiimi tarvitsee apua. Asiantuntijatiimi koostuu työterveyslääkäreistä, työterveyshoitajista, työterveyspsykologista ja työfysioterapeutista. Työkykykeskus tekee kuitenkin paljon yhteistyötä aina erikoislääkäreistä työkykyvalmentajiin. Työntekijällä on parhaat alan asiantuntijat apuna, koko arviointijakson ajan.

Epäily työkykyongelmasta? Työnantaja, muista nämä asiat:

  1. Puutu herkästi työkykyongelmaan.
  2. Keskustele yhdessä työntekijän kanssa. Tarkoituksena on pyrkiä yhdessä löytämään ratkaisuja, joilla tuetaan työssä jatkamista.
  3. Mahdollisuuksien mukaan poissulje muut kuin terveydelliset syyt, esimerkiksi osaamisvaje, perehdytyksen puuttuminen tai motivaatiotekijät.
  4. Jos epäilet terveydellistä syytä, ohjaa työntekijä työterveyshuoltoon. Työnantajalla on lakisääteinen oikeus pyytää työkyarviota.

Työterveyshuollon asiakas, kysy lisää omalta työterveyshuollon tiimiltäsi.

Ota yhteyttä

Aava työterveyshuollossa tunnemme asiakkaamme ja hoidamme heitä yksilöllisesti. Tahtoisitko sinä tuntea myös meidät? Ota yhteyttä myynti@aava.fi tai täyttämällä yhteydenottolomake.