Aavan Työterveysasiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä YhteisTyölähtöiseen työterveyshuoltoon

Lääkärikeskus Aava toteutti kolmatta kertaa Työterveyslaitoksen tuottaman päättäjätason asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely tehtiin marraskuussa 2015. Esittelemme tuloksista muutamia pääkohtia. Laajemmat kyselyn tulokset on luettavissa liitteestä.

Kysely lähetettiin 306:lle yritys- tai organisaatiopäättäjälle ja vastauksia verrattiin Työterveyslaitoksen 3438 päättäjätason vastaajan vertailuaineistoon. Kyselyn kohderyhmänä olivat 1-9, 10-249 ja yli 250 työntekijän organisaatiot. Merkitseviä eroja koko luokaltaan erilaisten organisaatioiden asiakastyytyväisyydessä ei havaittu.

Yleisesti asiakkaamme olivat erittäin tyytyväisiä työterveyspalveluihimme. Aavan erityisiksi vahvuuksiksi koettiin työterveysyhteistyö, Aavan kehittämät terveystarkastukset, palveluhenkinen henkilöstö ja yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa (kuva 1.). Asiakkaamme arvostivat Aavan työkykyä edistävää sairaanhoitoa, ja sen vaikutusta työkyvyttömyysriskien hallintaan. Edellisen asiakastyytyväisyyskyselyn perustella kehityskohteeksi otettu työterveysraportointi koetaan nyt myös Aavan vahvuudeksi (Kuva 2).

Kuva 1.

kuva 1
Kuva 2.

kuva 2
Kyselyn perusteella löytyi myös osa-alueita, joihin panostamme jatkossa entistä enemmän. Asiakkaamme toivoivat enemmän mm. toimia henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja tietoa sairauspoissaolojen syistä. Saimme kyselystä paljon hyödyllistä tietoa jo meneillään oleviin ja tuleviin kehityshankkeisiimme. Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita.


Timo Vänttinen
ylilääkäri, työterveyshuollon liiketoiminta                                        

Hannele Helenius-Salo
aluejohtaja, työterveyshuollon palvelujohtaja