Hurjat rakkauskilot

Työntekijä, pidä kiinni työkyvystäsi – ylipaino merkittävä riski

Julkaistu 14.2.2017

Työkyky tarkoittaa yksilön kykyä suoriutua työtehtävistään. Työnantajat ovat luonnollisesti kiinnostuneita henkilöstönsä työkyvystä, mutta työkyvyn säilyttäminen on äärimmäisen tärkeää myös yksilölle itselleen.

”Työkyky on meidän jokaisen tärkeä ominaisuus. Herkästi ajatellaan, että työkyvystä huolehtiminen olisi ainoastaan työnantajan huoli”, sanoo työterveyslääkäri Eira Roos.

Roos kehottaa jokaista huolehtimaan omasta työkyvystään. Terveydentilan ja osaamisen lisäksi siihen vaikuttaa muun muassa motivaatio, johtaminen ja työpaikan ilmapiiri. Työkyky lepää siis monen jalan varassa.

Työ pitää terveenä kolmella eri tavalla

Hurjat rakkauskilot -ohjelmassa moni osallistuja pääsi takaisin työelämään pitkän työkyvyttömyysjakson jälkeen. Roosin mukaan se on hienoa, sillä työ on ihmisille paljon enemmän kuin vain työtä, Roos kertoo.

Ensinnäkin työ on taloudellinen turva. Jos joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle, todennäköisyys päästä töihin kiinni ja elättää itsensä laskee. Pikkuhiljaa toimintakyky hupenee, kun ei ole päivittäin töissä.

Toisekseen työ on ihmisille tapa määritellä itseään. Tarvitsemme mielekästä tekemistä, jotta olemme onnellisia. Työelämän ulkopuolella elämästä lohkeaa iso pala, kun ammatti-identiteetti katoaa.

Kolmanneksi työpaikka tarjoaa tärkeitä sosiaalisia suhteita. Muut ihmiset ovat valtava hyvinvoinnin lähde. Työkyvyttömänä kadottaa ne sosiaaliset virikkeet, joita päivittäinen toimiminen työyhteisössä tarjoaa.

”Näistä kolmesta syystä johtuu, että pysyvästi työelämän ulkopuolelle jääneet voivat huonosti. Hyvin harva kokee silloin elämänlaatunsa niin mahtavaksi, että tahtoisi pysyä siinä tilanteessa”, Roos sanoo.

Selkävaivainen Reijo sai työkykynsä takaisin

Hurjat rakkauskilot -Reijo oli sivussa työelämästä selkävaivojen vuoksi. Kun paino putosi ja lihaskunto parani, selkävaivat poistuivat kokonaan.

”Paino ja työkyky ovat yhteydessä toisiinsa. Tiedämme, että mitä enemmän ihmisellä on ongelmia painon kanssa, sitä enemmän on haasteita työkyvyssä”, Roos sanoo.

Ohjelman lopussa Roos sai kertoa Reijolle, että painon vuoksi et ole enää paitsiossa. Juuri selkävaivat ovat Suomessa yksi suurimpia työkyvyttömyyden aiheuttajia.

Roos kehottaa hakemaan apua, jos oma työkyky huolestuttaa.

Työterveyshuolto on keskittynyt siihen, miten työkykyä ylläpidetään. Työkyvyn laskun merkkeihin kannattaa tarttua. Oma työterveyshuolto on ensisijainen paikka näistä asioista puhumiselle”, Roos kertoo.

Julkaistu: 14.2.2017

Teksti: Milla Lappalainen