Ervasti-Eronen Riitta

Ervasti-Eronen Riitta

Työfysioterapeutti

Tervetuloa Aavaan

Työfysioterapeuttina toimin työterveyshuoltotiimin jäsenenä, jolloin vastuualueenani minulla on asiakkaan työkykyyn ja työympäristöön liittyvät asiat. Yhteistyö asiakkaan ja yrityksen edustajien kanssa luo perustan hyvään työkykyyn ja hyvinvoivaan työympäristöön.

Asiakastyössä arvostan hyvää, toimivaa kontaktia ja luontevaa vuorovaikutusta. Psykofyysinen fysioterapiaote mahdollistaa asiakkaan aidon kohtaamisen huomioiden ihmisen niin kehon kuin mielenkin pulmien osalta. Pitkäaikainen työkokemukseni on vahvuuteni, jota hyödynnän päivittäin kohdatessani erilaisia asiakkaita ja työyhteisöjä.

Erityisosaamistani ovat:

  • psykofyysinen fysioterapiaote ohjaustyössä; asiakkaan kehon omien voimavarojen avulla löydetään keinoja auttaa häntä arkisissa asioissa kuten liikkumisessa, ergonomiassa, jaksamisessa ja uniongelmissa
  • ergonomiaratkaisut
  • luennot; esim. työergonomia, ryhti, jaksaminen työssä
  • ryhmänohjaukset; esim. ahdistus-, paniikki-, ja masennusoireisten ryhmät, työuupumuksen ennaltaehkäisy, erilaiset rentoutusryhmät, kehonhallintaryhmät
  • tuki- ja liikuntaelinongelmaisten ryhmäohjaus; niska-, yläraaja- ja selkäryhmät
  • erilaiset hyvinvointiprojektit
Äidinkieli
suomi
Kielitaito
englanti
ruotsi

Toimipisteet

Koulutus

Fysioterapeutti (1980), Erikoistumisopinnot, Mielenterveystyön fysioterapia (1994), Ergonomian approbatur (2003), NLP Practitioner (2003), Kehittävän työn tutkimus (2005), Hengitysohjaaja, lyhytterapiamenetelmä (2005), Ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja (2009), Työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus (2013)