Linden Maria

Linden Maria

Työhygieenikko, työterveyshuollon asiantuntija

Teen työhygieenikon toimeksiantoja työterveyshuollon asiakkaille. Voit olla yhteydessä esimerkiksi työpaikan melu, ilmanvaihto tai kemikaailasiassa. Konsultoin sekä työterveyshuollon tiimejä, että työnantajia.
Hoidan sovitusti myös työpaikkojen altistemittauksia ja niiden suunnitteluja.
Konsultoin mielelläni myös suojainasioissa.

Ole rohkeasti yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse!

Äidinkieli
ruotsi
Kielitaito
englanti

Koulutus

FM, työhygieenikko, Työterveyslaitoksen pätevöittämä työterveyshuollon asiantuntija

Seuraavat vapaat ajat