Elämän tasapaino – Aavan toimintafilosofiassa otetaan huomioon voimavarat ja kuormitustekijät

Aavan toimintafilosofia perustuu elämän tasapainoon. Lääketiede ja teknologia ovat kehittyneet vauhdikkaasti, ja elämme pidempään kuin ennen. Samalla terveydenhuollossa keskitytään yhä enemmän mittaustulosten analysointiin. Me Aavassa tahdomme nähdä asiat mitattavien arvojen taustalla.

Elämäni tasapaino

Tukea ja tasapainoa jalustasta

Hahmo seisoo tukevasti kolmen peruspilarin päällä, jotka ovat merkityksellinen tekeminen, yhteisöllisyys ja turvallisuuden tunne. Ilman näitä perustarpeita ihminen ei voi hyvin.

Sisäinen motivaatio syntyy merkityksellisen tekemisen kokemuksesta. Kun saamme mahdollisuuden toimia itsenäisesti, sitoudumme tekemiseen paremmin.

Motivaatio on vahvasti kytköksissä ympärillä oleviin ihmisiin. Kun saamme tukea ja arvostusta ympäriltämme, uskomme itseemme ja tekemiseemme vahvemmin.

Tarvitsemme turvallisen ilmapiirin ja ympäristön, jossa on hyvä olla, elää ja tehdä työtä. Psyykkisen ja fyysinen turvallisuuden ohella taloudellinen turva on tärkeää. Turvallisuutta ajattelemme usein vasta menetettyämme sen.

Voimakas ja kestävä keskivartalo

Hahmoa pitävät pystyssä jokapäiväiset perustarpeet: Fyysinen aktiivisuus, liikunko tarpeeksi? Ravinto, syönkö terveellisesti? Uni, nukunko tarpeeksi? Palauttava toiminta, tunnenko oloni rentoutuneeksi vai käykö mieleni ylikierroksilla? Nämä ovat jokapäiväisiä valintoja, joita emme edes välttämättä ajattele valintoina vaan teemme kuten olemme tottuneet tekemään.

Liikettä ja ryhtiä käsivarsista

Hahmon käsivarsissa sijaitsevat tasapainoomme oleellisesti vaikuttavat voimavarat ja kuormitustekijät. Voimavaroja ovat vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja asiat, jotka tuottavat mielihyvää. Kuormitustekijöitä ovat muun muassa stressi, jatkuvat muutokset tai epävarmuus. Tavoittelemme näiden tekijöiden tasapainoa. Kuormitustekijöiden lisääntyessä voimavarojen merkitys korostuu.

Tietoa kehostamme

Tasapainoamme ja terveyttämme voi horjuttaa myös asiat, joihin emme voi vaikuttaa. Perimällemme emme voi mitään, mutta esimerkiksi verenpainettamme ja kolesteroliarvojamme voimme seurata, ja tehdä tarvittavia muutoksia.

Autamme saavuttamaan tasapainon

Jokainen ihminen määrittää oman elämänsä tasapainon ja on oman elämänsä ja terveytensä huippusiantuntija. Voit olla onnellinen ja tasapainoinen, olit sitten laiha tai ylipainoinen, lyhyt tai pitkä, oli kolesterolisi koholla tai ei. Päästäksemme eteenpäin tarvitsemme oikeaa tietoa ja neuvoja.

Meidän tehtävämme on auttaa sinua elämäntapavalinnoissasi sekä löytämään ja säilyttämään tasapainosi. Autamme sinua näkemään elämäsi tasapainoon vaikuttavat asiat ja löytämään terveen elämän avaimet.