Hyvä tietää

Ajanvarauspuhelut

Palvelunlaadun kehittämiseksi nauhoitamme ajanvarauspuhelut. Nauhoitteita käytetään ainoastaan ajanvaraukseen osallistuvien henkilöiden koulutuksessa sekä tarvittaessa ajanvarauksen todentamisessa.

Puhelut 010-alkuisiin yritysnumeroihin maksaa kotimaan lankaliittymistä 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min (alv 24%) ja kotimaan matkapuhelimista 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (alv 24%).  

Lääkäriaikojen peruutukset

Lääkäreiden aikojen peruutukset tulee tehdä vähintään 12 tuntia ennen vastaanottoajan alkua. Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta ajasta pidätämme oikeuden periä käyntipalkkion suuruisen maksun.

Esteen sattuessa pyydämme perumaan varatun ajan soittamalla ajanvarauspuhelimeen. Internetvaraukset voi perua puhelimitse tai internetvarauksen kautta varausvahvistuksessa ilmoitetulla varauskoodilla.

Anna palautetta

Palaute ja kehittämisehdotukset auttavat meitä palvelumme ja toimintamme kehittämisessä.

Koska sähköpostin tietoturvaa ei ole varmistettu, palautteessa ei kannata mainita henkilötunnusta tai tarkkoja tietoja terveydentilasta. Asiakaspalautteena ei tule lähettää lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja, oikaisuvaatimuksia päätöksiin tai potilasvahinkoasioita.

Palaute olisi hyvä yksilöidä lomakkeella, jotta tiedämme, mihin palveluun palaute kohdistuu. Palautteet kyseisen yksikön esimies.

Tietosuoja ja salassapito

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuoltohenkilökunnalla on lakisääteinen salassapito velvollisuus. Potilastietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka osallistuvat potilaan hoitoon ja vain siinä laajuudessa kuin työtehtävä sitä edellyttää.

Potilaalla on oikeus tarkistaa, ketkä ovat hänen potilastietojaan käsitelleet. Tarkistuspyynnön voi osoittaa joko johtavalle ylilääkäri Paula Arvilommille tai tietosuojavastaava Emilia Laasoselle.

Potilasasiamies

Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä ja antaa tietoa potilaan oikeuksista. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkovahinkoilmoituksen teossa ja korvausasian vireille panossa.

Jos hoitoon tai kohteluun liittyy epäselvyyksiä, suositeltavaa on selvittää asiaa ensin hoitavan yksikön palvelupäällikön tai hoitavan lääkärin kanssa. Muistutuksen hoidosta tai kohtelusta voi antaa suoraan johtava ylilääkäri Paula Arvilommille, jonka yhteystiedot saa Lääkärikeskus Aavan vaihteesta 010 380 3800.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin, eikä hänellä ole päätäntävaltaa.

Potilasasiamies Sari A. Niemelä
sähköposti: potilasasiamies@aava.fi
Puhelinaika: tiistaisin klo 12–14, puhelin 050 375 4980

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta saa lisätietoa potilaan oikeuksista ja Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta löytyy tulostettava vahinkolomake.

Lääkärikeskus Aavan rekisteriselosteet

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista on määritelty miten ja mitä tietoja terveydenhuollossa tulee tallentaa potilaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Näistä tiedoista muodostuu henkilörekisteri.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Lääkärikeskus Aavan potilasrekisterit ovat:

1. keskitetysti ylläpidetty Lääkärikeskus Aava Oy:n ja sen tytäryhtiöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien potilasrekisteri (yksityisasiakkaiden potilasrekisteri) ja

2. työnantajakohtaiset, keskitetysti ylläpidetyt Lääkärikeskus Aava Oy:n ja sen tytäryhtiöiden työterveyshuollon potilasrekisterit.