Potilaan oikeudet Aavassa

Avoimuus ja läpinäkyvyys sekä asiakkaidemme luottamus ovat toimintamme kulmakiviä. Asiakkaanamme sinulla on oikeus saada ymmärrettävää tietoa tietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi ja edelleen käyttää näitä oikeuksia.

Potilasasiakirjojen tarkastus ja luovutus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on ja mihin tarkoitukseen kyseiset tiedot on kerätty. Keräämme tietoja vain ennalta määritettyihin tarkoituksiin. Niitä käsittelevät vain hoitoosi osallistuvat henkilöt. Voit tarkistaa tietosi helposti Aavan Omat terveystietosi -palvelusta tai Omakannasta. Halutessasi voit pyytää tietosi kirjallisena erillisellä lomakkeella tai vapaamuotoisella pyynnöllä.

Alaikäisen potilastietojen luovuttamisessa huomioimme asiakkaan iän ja kehitystason. Jos alaikäinen on kykenevä päättämään hoidostaan, tietojen tarkastusoikeus on lähtökohtaisesti asiakkaalla itsellään.

Lue lisää potilasasiakirjojen tarkastuksesta ja luovutuksesta.

Potilastietojen korjaamisvaatimus

Haluamme, että tietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Aavan asiakkaana sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä potilastietojärjestelmään. Terveydenhuollon ammattilainen käsittelee pyynnön yhdessä ylilääkärin kanssa ja arvio, onko pyyntöön perusteita. Aavan Omat terveystietosi -palvelun kautta pääset muokkaamaan muun muassa nimi-, osoite- ja puhelinnumerotietojasi sekä potilastietojen käsittelylupia.

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojesi poistamista. On kuitenkin hyvä huomioida, että Aavaa koskevat monet erityislait ja emme voi esimerkiksi poistaa tietoja, jos kyseisten tietojen säilyttämiselle on jokin lakisäänteinen velvollisuus. Henkilötietojen pitkät säilytysajat turvaavat asiakkaiden ja Aavan oikeuksia.

Lue lisää potilastietojen korjaamisvaatimuksesta.

Lokitietojen tarkastus- ja selvityspyyntö

Halutessasi sinulla on oikeus saada tietää kuka tietojasi Aavassa on käsitellyt. Jos tarkastamiesi lokitietojen perusteella epäilet, että tietojasi on käsitelty väärin, sinulla on myös oikeus tehdä selvityspyyntö asiasta.

Lue lisää lokitietojen tarkastus- ja selvityspyynnöstä.

Puolesta asiointi -valtuutus

Jos sinun on vaikea asioida henkilökohtaisesti Aavassa, voit antaa toiselle henkilölle valtakirjan, jolla valtuutat hänet hoitamaan asiointiasi puolestasi Aavassa.

Lue lisää puolesta asiointi -valtuutuksesta.

Apua asiointiin

Mikäli epäilet, että tietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, voit olla yhteydessä Aavan tietosuojavastaavaan. Tietosuojavastaava auttaa sinua tietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli olet tyytymätön Aavassa saamiisi vastauksiin koskien henkilötietojen käsittelyä.

Lue lisää asiointiavusta Aavassa.

 

Tietosuojaselosteista voit lukea tarkemmin tietojesi käsittelystä.