Potilaan oikeudet

Potilasasiakirjojen luovutuspyyntö

Aavan potilasasiakirjojen luovutuspyyntölomake löytyy tästä linkistä. Luovutuspyynnön voi täyttää sähköisesti, tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen toimittaa lähimpään Lääkärikeskus Aavan toimipisteeseen.

Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella, joko jättäessään luovutuspyyntölomakkeen tai noutaessaan tilaamansa potilasasiakirjat. Jos asiakas haluaa jonkun muun noutavan paperit, asiakkaan henkilöllisyys todennetaan aina papereita pyydettäessä ja noutaja tarvitsee valtakirjan. Valtakirjan haltijan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.

Mikäli asiakas asuu kaukana tai ei muuten pääse paikan päälle noutamaan asiakirjoja, voidaan paperit lähettää kirjattuna kirjeenä henkilökohtaisesti noudettaviksi postista (ei valtakirjalla). Lähetyksestä laskutetaan 20 euroa ja se maksetaan lähetyksen liitteenä olevalla laskulla (mahdolliset lähetykset ulkomaille hinnoitellaan erikseen).

Toimintatapamme pohjautuvat lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 sekä STM:n julkaisuun 2012:4 Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely.

Potilaan puolesta asiointi

Jos potilaan on itse vaikea hoitaa asiointia Lääkärikeskus Aavassa, voi hän antaa toiselle henkilölle valtakirjan (valtuutuksen) hoitaa terveydenhuollon asiointia puolestaan. Valtakirja tulee antaa kirjallisesti. Valtakirjassa tulee yksilöidä tarkasti mitä palveluita se koskee. Valtakirja löytyy tästä linkistä.

Valtakirjan voi täyttää sähköisesti, tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen toimittaa lähimpään Lääkärikeskus Aavan toimipisteeseen. Valtakirjan antajan henkilöllisyys tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Jos valtakirjassa valtuutettu henkilö palauttaa valtakirjan potilaan puolesta, valtakirjalle tarvitaan kaksi täysi-ikäistä, esteetöntä todistajaa. Tällöin valtuutetun henkilön henkilöllisyys tarkastetaan palautuksen yhteydessä.

Potilas voi halutessaan peruuttaa valtakirjan milloin tahansa toimittamalla kirjallisen peruutuksen Lääkärikeskus Aavaan.