Kontaktinformation för företagstjänster

Företagstjänster handhar försäljningen av företaghälsovårds- och välfärdstjänster och skötseln av kundrelationer. Företagstjänster kan kontaktas i vilka frågor som helst angående företagshälsovård.

Försäljningsassistent

myynti@aava.fi

Fakturering av företagshälsovården

tfn 010 380 2212 och laskutus@aava.fi

Yritysasiakkaat - hallinto

Työterveyshuolto

Palvelutuotanto / TTH-tiimit

Asiakkuudet ja palvelukehitys

Myynti

Valmennustiimi