Företagshälsovårdens tjänster

Aavas företagshälsovård är lik ditt företag. Vi säljer inte paketlösningar, utan erbjuder kunderna endast de tjänster de behöver. Vi kompletterar den lagstadgade företagshälsovården med omfattande tjänster som till exempel kunniga, kvalificerade specialistläkare, en effektiv distansvård och en mångsidig friskvård. Vi har en transparent fakturering och därför är det lätt att hålla kostnaderna under kontroll.

Våra företagshälsovårdsteam utgör grunden för vården

Våra företagshälsovårdsteam ansvarar för att de i lagen definierade skyldigheterna uppfylls. Till dessa hör till exempel arbetsplatsutredningar, inledande och tidsbundna undersökningar. De flesta arbetsgivare vill att också sjukvården ingår i företagshälsovårdskontraktet. Då kan de anställda alltid snabbt få vård vid behov.

Mottagning och behandling inom cirka 40 olika specialområden

På de ställen var Aava har sin företagshälsovård finns också specialistläkarmottagning. Hos oss kan du träffa en specialist under samma tak, vilket möjliggör en oavbruten vårdkedja och ett snabbt tillfrisknande. Endast vid våra företagshälsovårdsmottagningar i Aava Uleåborg och Aava Tammerfors konsulterar vi våra pålitliga samarbetspartners specialistläkare.

Företagshälsovården är där du är – eAava distansmottagningarna

Våra företagshälsovårdsteam står till tjänst också på distans via eAava. Mindre besvär kan man sköta till exempel på jobbet eller hemma genom att ta kontakt med en sköterska vid eAava chat-tjänsten. eAava samlar in alla företagshälsovårdens indikatorer och övrig viktig data, vilket gör uppföljningen lätt för företagets HR. Distansservicen kompletteras avdistansmottagningarna, som är Aavas telefontjänster för allmänläkare och vissa utvalda specialistområden.

Osaamo är en effektiv distansservice

Vill du dra nytta av distansservicens möjligheter utan att kompromissa vårdkvaliteten? Osaamo är Aavas intelligenta kontrollsystem som gör företagshälsovården effektivare än någonsin tidigare. Experterna på Osaamo följer med personalens hälsa i realtid och ingriper i om det uppkommer någonting som kan inverka på arbetsförmågan. Distansvården är speciellt lämplig för företag som har personal på orter där Aava inte har en egentlig mottagning.

Utbildning för ledarskap i arbetsförmåga

Visste du att ett arbete för halv maskin är lika skadligt för företagets produktivitet som sjukfrånvarodagar? Ett bra ledarskap är genvägen till en produktiv arbetsgemenskap. Våra erfarna utbildare i arbetsförmåga hjälper ledarna vid ditt företag att lösa problematiska situationer på arbetsplatsen och att aktivera arbetseffektiviteten på arbetsplatsen.

Mentalt och fysiskt välmående av motion

Utmanande arbetsuppgifter kräver en god kondition av både kropp och själ. Som stöd för arbetshälsan ordnar Aava Välfärds- och idrottskliniken noggranna mätningar och träningsprogram åt företagsledningen och övriga anställda i nyckelpositioner. Dessa kurser ordnas vid privatgymmet vid Aavas klinik på Kampen, där kunderna också kan träna självständigt.

Kurser och föreläsningar

Aava företagshälsovård ordnar kompetenta och medryckande föreläsningar, utbildningar och kurser.

Av oss får du bland annat:

  • Nätbaserade utbildningar
  • Kurser i första hjälpen
  • Företagspsykologens föreläsningar
  • Arbetsplatsmotion
  • Kurser i motivation
  • Grupputbildning till exempel för förebyggande av diabetes eller vid sömnproblem

Tag kontakt

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och vårdar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.