Prislistor

 • Vi ber dig uppmärksamma att prislistan endast omfattar en del av Aavas tjänster.
 • Läkarna bestämmer själva sina arvoden och utifrån dessa bildas besöksavgiften.
 • Aava debiterar en expeditionsavgift.
 • KanTA-avgift tas ut för läkarnas mottagningar och ingrepp.
 • FPA ersätter en del av expeditionsavgiften, undersöknings- och vårdkostnaderna. Vårt verksamhetsställe använder FPA:s direktersättningsförfarande.
 • Mottagningstider ska avbokas senast 12 timmar före mottagningstiden.
 • På Läkarcentralen Aava kan du betala kontant, med bank- eller kreditkort, via Aava-konto samt med Aava presentkort.
 • Läs mer

Ållman prislista

Lääkärikeskus Aava Oy:s allmän- och specialistläkare är självständiga yrkesutövare som själva fastställer sina arvoden. Till exempel kan docenters arvoden vara högre än de angivna, medan arvoden för läkare som fortfarande håller på att specialisera sig kan vara lägre. Arvodena varierar även efter specialisering.

Mottagningspriser för allmänläkare

Redskap, tillbehör och läkemedel som används under mottagningen debiteras separat.

Lääkärit määrittävät itse palkkionsa, josta vastaanottokäynnin hinta muodostuu. Poliklinikkamaksu peritään vastaanottokäynnin hinnan lisäksi.

Vastaanottohinta veloitetaan täysimääräisenä ja siihen lisätään laskutuslisä 8.90€.

påsk: fredag, söndag och måndag

midsommar: fredag och lördag

jul: julafton, juldagen och julannandag

Nyår: nyårsdagen (1.1.)

74.00 €

KanTA-maksu veloitetaan kaikista vastaanotto-  ja toimenpidekäynneistä.

Perusteluna maksulle on, että hoitolaitokselle aiheutuu kuluja arkiston perustamisesta ja sen päivittäisestä käytöstä sekä sähköisen reseptin käyttökuluista. KanTA-maksua ei peritä laboratorio ja röntgentutkimus käynneistä, työterveyshuollon ennaltaehkäisevästä hoidosta eikä fysioterapiasta tai muusta terapiasta.

1.50 €

Hintaan sisältyy ajanvaraustoiminnan, vastaanoton, henkilökunnan palvelut, kassa- ja laskutuspalvelut, ohjelmiston ja rekisterin ylläpidon, mobiilipalvelut.

19.90 €
Lääkärin vastaanotto
3.90 €
sarjahoitokäynti
8.90 €
muut

Yleislääkäreiden tekemät toimenpiteet

Luomet, rasvasyylät, haavan ompelu, paiseen puhkaisu

Sis. yleislääkärin palkkion, laitosmaksun + 1 koepalan (PAD) tutkimisen

från
269.30 €

Exempel på mottagningspriser för våra specialistläkare efter specialisering (frånpriser)

från
160.00 €
från
120.00 €
från
125.00 €
från
125.00 €
från
95.00 €
från
125.00 €
från
150.00 €
från
130.00 €
från
140.00 €
från
150.00 €
50-100% debiteras enligt bokad tid
från
36.00 €

Muut vastaanottajat

37.00 €
från
130.00 €

Erikoislääkäreiden tekemät toimenpiteet

Hintaan lisätään lääkärin palkkio

från
350.00 €

Hintaan lisätään lääkärin palkkio

från
80.00 €

Sisätaudit ja diabetes

Aloituspaketti:

Diabeteshoitajan ohjauskäynti 90 min  106.00€

FreeStyle Libre Lukija  85.00€

Libre sensoreita 2 kpl  160.00€

hintaan lisätään poliklinikkamaksu ja KanTA-maksu

Seurantapaketti:

Diabeteshoitajan seurantakäynti 30 min  45.00€

Libre sensoreita 2kpl  160.00€

hintaan lisätään poliklinikkamaksu ja KanTA-maksu

Diagnostiikanpaketti:

Diabeteshoitajan ohjauskäynti  90 min  106.00€

FreeStyle Libre lukija vuokra 2-4 vko  23.00€       

Libre Sensoreita 1-2 kpl  80.00-160.00€  

Lääkäri Markku Saraheimon konsultaatiokäynti  190.00€

Hintaan lisätään poliklinikkamaksu ja KanTA-maksu
 

1 sensori mittaa glugoosiarvon soluvälinesteestä 14 vrk ajan.

hinta 80€/kpl

Distansmottagningar

En distansmottagning en specialist vid Aava ringer dig i början av den reserverade tiden från nummer 010 380 3800. Se till att du då är ledig och har telefonen till hands! Våra erfarna specialister behandlar många olika besvär och symtom via distansmottagningen – mera information här.

Obs. för icke avbokad distansmottagning debiteras 50% av normalpriset.

Allmänläkares och företagsläkares distansmottagning

49.40 €

påsk: fredag, söndag och måndag

midsommar: fredag och lördag

jul: julafton, juldagen och julannandag

Nyår: nyårsdagen (1.1.)

74.00 €

Specialläkares distansmottagning

Graviditetsklinik

FPA:s direktersättning beviljas för de ovan nämnda priserna. Ett undantag är emellertid ultraljudsundersökningar under graviditeten: FPA:s direktersättning beviljas endast i samband med screeningundersökningar (I-screening och strukturell screening). I övriga situationer kan man ansöka om ersättning för ultraljudsundersökningar hos FPA.

Undersökningar som kompletteras med 3D/4D/HD (High Definition) och kromosomundersökningar endast i Kvinnors Aava Kampen, övriga tjänster som erbjuds av Graviditetskliniken tillgängliga också i Aava Hagalund, Aava Keravan Terveyspuisto och Aava Östra centrum.

Tidsbeställning
• specialundersökningar och mödrarådgivning: 050 414 6704
• normala uppföljningsbesök 010 380 5100 eller www.aava.fi
• förfrågningar per e-post: raskausklinikka@aava.fi
 

Mottagningstider till specialistläkare inom kvinnosjukdomar, förlossningar och perinatologi

Söndagstid inom parentes

Mödrarådgivning

50.30 €
142.20 €

Gynekologi

I denna prislista finns riktgivande priser för de vanligaste gynekologiska tjänsterna i Läkarcentralen Aava. Grundpriset för ett gynekologiskt besök är mottagningsarvode enligt mottagningens längd. Gynekologerna vid Aava är självständiga yrkesutövare som själva definierar sitt mottagningspris. Varje gynekologs prislista finns på verksamhetsställena. Ultraljudsundersökningar och ingrepp som utförs på mottagningen faktureras alltid separat. Recept förnyas huvudsakligen i samband med mottagningsbesök.

Läkarcentralen Aava Oy använder FPA:s direktersättningsförfarande. För ultraljudsundersökningar som görs under graviditeten fås direktersättning endast i samband med screeningundersökningar.

Aava Graviditetsklinik och Unga Kvinnors Aava har egna specialprislistor.

Gynekologers mottagningspriser

Söndagstid inom parentes

Gynekologiska ultraljudsundersökningar i samband med mottagningen

90.00 – 120.00 €

Ultraljudsundersökningar under graviditeten i samband med mottagningen

Specialultraljudsundersökningar i samband med mottagningen

Exempel på priser på gynekologiska ingrepp inklusive institutionsavgift

Prisexempel på spiraler och ringar för behandling av framfall

208.00 €
25.00 €
53.00 €
5.00 €

Prisexempel på undersökningar som utförs/ordineras på mottagningen

Ehdollisuus= PAPA-lasi luetaan vain jos korkean riskin HPV-testi positiivinen

128.80 €
25.00 €
46.00 €

Lantionpohjan fysioterapia

Hinta ei sisällä ultraäänilaitteen käyttöä (52€/käyntisarja) eikä henkilökohtaisia harjoittelun apuvälineitä.

från
97.00 €

Gynekologiset leikkaukset Aava Sairaalassa

Magnet

Magnetkameraundersökningar (MRT)

 Magnet Kampen 3T prislista 

Vi erbjuder magnetkameraundersökningar i tre kategorier. Undersökningskategorin bestäms från fall till fall av en specialläkare i radiologi utifrån patientens medicinska problem och radiologiska fynd och i samarbete med behandlande läkare och patienten själv. I alla priser ingår ett utlåtande av en specialläkare i radiologi med specialkompetens inom det aktuella området samt vid behov digitala kopior av bilderna.

Självrisk 195,00 € (lördag och söndag)

377.20 €

Kela-korvattu omavastuuhinta 407,20

500.20 €

Operationer och ingrepp på Aava Sairaala

Gynekologiset leikkaukset Aava Sairaalassa

Korva-, nenä- ja kurkkutautien toimenpiteet / leikkaukset

från
1295.00 €
från
2436.00 €
från
2290.00 €
från
1400.00 €
från
2253.00 €

paikallispuudutus

 

från
2300.00 €

Plastikkirurgi på Aava Sairaala

från
3560.00 €
från
1538.00 €
från
7330.00 €
från
2300.00 €

nukutus, hintaan lisätään alv24%

4945.00 €
från
6190.00 €

1.leikkaus 7418,92€ + 2.leikkaus 5353,08€

Vaatii kaksi leikkausta
från
1190.00 €
från
3450.00 €
från
4270.00 €
hinta ei sisällä implantteja, eikä alv

Silmäleikkaukset

från
1980.00 €
från
1380.00 €
från
106.10 €
per silmä

sisältää kontrollikäynnin leikkaavalla lääkärillä kahden viikon kuluttua leikkauksesta

från
756.10 €
från
150.00 €
från
353.00 €
från
2150.00 €
från
1190.00 €
från
598.00 €

Urologiset toimenpiteet Aava Sairaalassa

Muut leikkaukset

från
4750.00 €
från
2110.00 €

Orto-Läkarna

Aava Orto-Läkarna använder FPA:s direktersättningsförfarande. Du får FPA:s direktersättning när du visar ditt FPA-kort och betalar avgiften för läkarmottagningen. Ersättningen dras av direkt från avgiften som debiteras, och du betalar endast självriskandelen. Vi beviljar direktersättning för läkararvoden och undersökningar/vård (röntgen).

Mottagningsprislista

från
90.00 €
från
60.00 €
från
60.00 €
från
22.00 €
från
50.00 €
från
80.00 €
från
36.00 €

Plastikkirurgi (Aava Naturalis)

 

 • I priserna ingår mervärdesskatt på 24 procent enligt den nya momsen.
   
 • På priserna tillkommer behövliga implantat, stöd, laboratorieundersökningar och en expeditionsavgift 19,90 € (moms 24 % tillkommer när ingreppet är estetiskt).
   
 • Nattvårdsavgift 500,00 € (moms 24 % tillkommer när ingreppet är estetiskt).
   
 • Operationspris utan moms gäller när operationen anses vara sjukvård.

Plastiikkakirurgin vastaanotto

från
100.00 €

Undersökning av mage och tarmsystem

Till priserna tillkommer vid behov specialinstrument och -medicin samt smärre ingrepp som utförs i samband med undersökningen. Till priserna tillkommer en expeditionsavgift på 19,90 €.

 

Undersökning av mage och tarmsystem

från
621.10 €
från
685.10 €

Palvelusetelin arvo 260€, asiakkaan osuus 100€

360.00 €
från
822.20 €

Palvelusetelin arvo 390€, asiakkaan osuus 150€.

Hinta sisältää koepalojen tutkimuksen.

540.00 €
från
886.20 €
från
886.20 €
från
157.40 €
från
621.10 €
från
från
157.40 €

hintaan lisätään 50% lääkärinpalkkiosta

från
55.00 €
från
35.00 €
från
1660.00 €
från
1000.00 €
från
1230.00 €

Unga Kvinnors Aava

Läkarcentralen Aava Oy:s Unga Kvinnors Aava erbjuder privatpatienter mellan 15-25 år specialprissatta besök hos gynekolog. Förmånskortet ges i samband med det första besöket. Säkerställ att du får förmånerna genom att alltid visa ditt kort i mottagningen och när du betalar besöket. Specialprisen gäller endast besök under vardagar.

Du hittar läkare vid Unga Kvinnors Aava samt den barnmorska som har mottagning i Kampen på vår tidsbeställningssida när du väljer Unga Kvinnors Aava som specialområde.

Läkarcentralen Aava använder FPA:s direktersättningsförfarande. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Gynekologers mottagningspriser

Det första besöket hos en gynekolog innehåller en hälsokartläggning, en gynekologisk undersökning, om kunden så önskar eller om besvären förutsätter det, val av preventivmetod samt därtill hörande instruktioner och recept. Eventuell insättning av spiral eller P-stav planeras under det första besöket.

Mottagningspriser till barnmorska/sexualrådgivare

Det första besöket hos en barnmorska innehåller en hälsokartläggning, sexual- och preventivrådgivning samt om situationen tillåter, ett läkarrecept för en hormonbaserad preventivmetod för tre månader. När det inte förekommer problem kan kontrollbesök som gäller receptförnyelse också vartannat år ske på en barnmorskas mottagning.

40.00 €
erityishinta 15-25 vuotiaille

Boka två tider på 30 min

75.00 €

Ei sisällä mahdollista ultraäänen käyttömaksua (52€/käyntisarja) eikä mahdollisia henkilökohtaisia harjoittelun apuvälineitä.

80.00 €
erityishinta 15-25 vuotiaille

Gynekologiska undersökningar i samband med besöket

Prislistorna för undersökningar som ordineras av gynekologer finns på Läkarcentralen Aavas verksamhetsställen.

-20% rabatt på Aavas grundpris

Insättning av P-stav och spiral

Vacciner

Priset på ett vaccineringsbesök består av mottagningen (sjukskötare eller läkare) och priset på vaccinet. Läkarcentralen Aava Oy förbehåller sig rätten till prisändringar.

Mottagningsprislista

2.00 €

Sisältää hoitajan antaman pistoksen, sekä rokotteen (Encepur tai TicoVac).

67.00 €

Prislist vacciner

€/vaccin

141.50 €
35.30 €
61.10 €
44.70 €
Tilataan tarvittaessa
26.40 €
38.00 €
7.10.2019 alkaen
72.90 €
45.80 €
99.40 €
97.00 €

Första besöket 35,00 € + 18,30 € testämne + expeditionsavgift 15,90 €
Andra besöket 35,00 € + expeditionsavgift 15,90 €

/ kerta
80.40 €
70.60 €
38.60 €
212.30 €
108.30 €