Aava Böle

Bölegatan 2 B, 00240 Helsingfors
Kundtjänst: 010 380 3838

Kontaktuppgifter

Läge

Aava Böle ligger i Speditionshuset i Västra Böle. Ingång via Löneboställsporten, B-trappan, 3 vån.

Kollektivtrafik

Spårvagn 7, hållplats Löneboställsporten. Från Böle järnvägsstation längs Böle bro till Västra Böle, sväng till vänster och gå 200 m längs Bölegatan, Löneboställsporten ligger till höger. Bussarna 58, 58B, 504, 505, 506.

Parkering

Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns framför Speditionshuset och i parkeringshuset med in- och utfart i Löneboställsporten.

Telefonnumren

Kontaktpersoner

Juusola Tuovi
Juusola Tuovi
tiimipäällikkö