Aava Endokrinologikliniken

Kundtjänst: 010 380 3838

Landets största privata endokrinologiklinik betjänar i Läkarcentralen Aava. Endokrinologikliniken på Aava erbjuder heltäckande tjänster för endokrinologiska problem, bl.a. sköldkörtelsjukdomar, osteoporos och neuroendokrina tumörer samt sjukdomar i hypofysen och binjurarna. 

Professor Matti Välimäki verkar som ansvarig läkare och är en av de mottagande läkarna. Endokrinologi är den medicinska disciplin som behandlar funktionen och sjukdomar hos hormoner och körtlarna som avsöndrar hormoner.

Nästa lediga tider

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: