Starroperationer

Prislista

Kaihileikkaus peruslinssillä
Kaihileikkaus toorisella linssillä
Kaihileikkaus multifokaalilinssillä
Esitutkimukset, peruslinssillä, sis. tutkimukset
Esitutkimus toorinen tai multifokaali linssillä
Leikkauksen aikainen anestesiavalvonta

Kaksi silmää 200€

från
150.00 €

Experter

Visa specialister som erbjuder denna tjänst.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: