5 syytä kirjautua Omakantaan

Kanta-palvelujen ansiosta keskeiset potilastietosi pysyvät tallessa ja seuraavat sinua sähköisessä muodossa asioitpa sitten julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa. Lääkärikeskus Aavassa tehtävät potilasasiakirjamerkinnät siirtyvät Kantaan ja ovat Omakanta-palvelun kautta myös asiakkaan luettavissaEsittelemme tällä sivulla Omakannan keskeiset toiminnallisuudet.

1. Hyväksy potilastietojen luovutus

Omakannassa voit kuitata luetuksi tiedon potilastietojen käytöstä ja hyväksyä potilastietojen luovutuksen. Kun olennainen tieto seuraa mukanasi ja on hoitavalla lääkärillä käytettävissä, hoitosi jatkuvuus ja suunnitelmallisuus paranee.

Aavan hoitohenkilökunta saa käydä katsomassa sairauskertomustietojasi Kanta-palvelussa vain silloin, kun tiedot ovat hoidon kannalta välttämättömiä. Tietojen katseluoikeus rajautuu vain niihin Aavan työntekijöihin, joihin olet hoitosuhteessa.

2. Näe reseptitiedot keskitetysti

Sinä ja lääkärisi näette molemmat, mitä lääkkeitä sinulle on aiemmin määrätty, ja miten paljon niitä on apteekista haettu. Reseptin tiedoista näet, mihin asti resepti on voimassa ja onko siinä vielä lääkettä jäljellä. Voit myös tulostaa yhteenvedon resepteistäsi.

Sähköiset reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, kun reseptit on kirjoitettu. Palvelussa ei näy paperi-, puhelin- tai faksireseptejä.

3. Tarkastele terveystietoja

Kanta-palvelut tukevat sinun rooliasi oman terveytesi ylläpitämisessä. Omakannassa voit tarkastella omia terveystietojasi, esimerkiksi katsoa diagnooseja tai lukea potilaskertomuksia.

Terveystiedot näkyvät Omakannassa siltä ajalta, kun niitä on alettu tallentaa Kanta-arkistoon. Aava liittyi Kanta-palveluihin helmikuussa 2016, mistä lähtien tiedot Aavan käynneistä näkyvät Omakannassa.

4. Voit tehdä elinluovutustahdon

Omakannassa voit myös luoda elinluovutustahdon tai hoitotahdon. Suomessa menehtyneen henkilön elimiä voidaan käyttää elinsiirtoihin, jos ei ole tiedossa, että hän olisi eläessään vastustanut toimenpidettä. Elinluovutustahdon ilmaiseminen Omakannassa varmistaa tahtosi toteutumisen.

Hoitotahdossa voit ilmaista erityistoiveesi hoidostasi tai voit kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä, siltä varalta, ettet itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

5. Hallitse tietojen luovutusta

Saat parasta mahdollista hoitoa, kun sinua hoitavalla henkilökunnalla on käytettävissä kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista. Halutessasi voit kuitenkin päättää, että tietyt käynnit, hoitojaksot tai palveluntuottajat näkyvät vain sinulle.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Kanta-palvelut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Asiakastietolain tavoitteena on edistää potilastietojen tietoturvallista käsittelyä, potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä terveydenhuollon palveluiden potilasturvallista ja tehokasta tuottamista.

Kanta-arkiston hoitaja Aavassa

Aavan Kanta-arkiston hoitaja vastaa sekä asiakkaiden että Aavan henkilökunnan kysymyksiin koskien potilastiedon arkisto Kantaa. Kaikki Kantaan liittyvät kysymykset lähetetään osoitteeseen kanta-arkistonhoitaja@aava.fi. Vastaukset hoidetaan viikon kuluessa.

Huomioithan, että henkilötietoja ei tule lähettää suojaamattomalla sähköpostilla. Aavassa on käytössä turvaposti, jolla voit lähettää salassa pidettäviä ja arkaluontoisia henkilö- ja terveystietoja Aavan henkilöstölle ja vastaanottajille.