Anitta Ahonen lääkäri

Anitta Ahonen

Yleislääkäri

Varaa aika

Olen toiminut yleislääkärinä yli 30 vuotta. Terveiden ja sairaiden
lasten hoitamisesta minulla on paljon kokemusta neuvolatyön ja
yliopistosairaalatyön myötä. Olen suorittanut sotilaslääketieteen tentin ja toiminut lääkärinä eri varuskunnissa. Olen myös työskennellyt kansainvälisissä tehtävissä.
Vuodesta 2010 päätyöni on ollut uusien rokotteiden tutkimus Tampereen
Yliopistolla.