AM

Anna-Riikka Murtonen

Fysioterapeutti

Varaa aika

ERIKOISOSAAMINEN

  • Kireän kielijänteen aiheuttama problematiikka (lapset ja aikuiset)
  • Imetysohjaus
  • Suun alueen fysioterapia
  • Bruksismin aiheuttamat kiputilat
  • Leukanivelen toimintahäiriöt

Työni lähtökohtana on asiakkaan lämmin ja kunnioittava kohtaaminen. Imetykseen liittyvät haasteet koskettavat koko perhettä ja siksi myös vanhempien jaksamisen tukeminen on työssäni äärimmäisen tärkeää. Myös imetyspettymys voi vaikuttaa vanhempien kokemukseen vanhemmuudesta ja aiheesta keskusteleminen on tärkeää tilanteen purkamisen vuoksi.

Lapsien kanssa toimintani lähtee aina turvallisuuden tunteen ja luottamuksen rakentamisen kautta. Minulla on aiemman työkokemuksen kautta laaja osaaminen myös erityistä tukea tarvitsevien sekä kehitysvammaisten asiakkaiden kohtaamiseen.

Tervetuloa vastaanotolleni!