EK

Emmi Karhunen

Työfysioterapeutti

Varaa aika

Toimin työfysioterapeuttina moniammatillisessa yhteistyössä eri sidosryhmien välillä. Työni tärkeimpänä tavoitteena on työntekijän fyysisen työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen työuran eri vaiheissa. Organisaatiotasolla työssäni pyrin fyysiseen työkykyyn liittyvien riskitekijöiden/uhkien varhaiseen tunnistamiseen. Auttamalla asiakasorganisaatioita kehittämään terveellistä, turvallista ja hyvinvoivaa työympäristöä, saavutetaan työntekijöiden terveyttä sekä työkykyä tukeva työ.

Työterveyshuollossa monipuolinen toimialaosaaminen sekä ergonomiaratkaisut:

  • Ilmailuala
  • Tuotantotyö: panimoala, elintarvike- ja tekstiiliteollisuus, metalliteollisuus, maatalous
  • Logistiikka- ja kuljetusala, ahtausala
  • Tieto- /toimistotyö