Tutkimustyötä matkailulääketieteellisellä rokotus- ja tutkimusklinikalla

Aavan Matkailuklinikka tekee kansainvälistä tutkimustyötä, joka tähtää matkailijoiden terveyden mahdollisimman hyvään suojaamiseen. Tutkimusta tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa:

 • Helsingin yliopisto, Haartman instituutti ja Kliininen laitos
 • HYKSin Infektioklinikka
 • Karolinska institutet, Tukholma

Tutkimuspotilaat kerätään Matkailuklinikan vastaanotolta. Tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, siitä ei makseta korvauksia eikä se maksa mitään. Joissakin projekteissa tutkimusrokotteen saa ilmaiseksi. Tutkittavien nimet koodataan eivätkä heidän henkilötietonsa tule muiden kuin tutkijoiden tietoon. Tutkimusten tulokset julkaistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa, jolloin ne hyödyntävät matkailijoita kaikista maista.

Meneillään olevat tutkimusprojektit

  Japanin aivokuumerokotteen suojan kestoa selvittävä tutkimus

  • Tutkimuksella selvitetään, kauanko Japanin aivokuumerokotteen herättämä immuunisuoja kestää.
  • Tutkimuksessa otetaan verinäyte. Siitä tutkitaan Japanin aivokuumeviruksen vasta-aineita. Jos vasta-aineet ovat suojaavalla tasolla, kerätään samanlainen verinäyte 1-2 vuoden välein kunnes taso ei enää ole suojaava.
  • Tutkimukseen haetaan 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka ovat saaneet Japanin aivokuumerokotteen viimeisen 20 vuoden aikana.
  • Kullekin tutkittavalle kerrotaan, onko heidän vasta-ainetasonsa suojaava. Tämä puolestaan kertoo onko uusintarokotus tarpeen matkaa suunnitellessa.
  • Tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston, Ruotsin Karolinska instituutin ja HYKS:n kanssa.
  • Lue lisää tästä.

  Hepatiitti A/Pneumokokki rokotustutkimus

  • tutkimuksessa selvitetään vaikuttavatko rokotteet toisiinsa, kun ne annetaan yhtäaikaa. Osallistujille annetaan maksutta joko toinen tai molemmat näistä rokotteista (Prevenar13 ja Epaxal).
  • tutkimuksen kuluessa otetaan kaksi verinäytettä, ensimmäinen rokotuspäivänä, toinen kuukauden kuluttua.
  • tutkimuspotilaita haetaan (hae mukaan jos olet vähintään 18-vuotias etkä ole saanut näitä rokotteita)
  • Lue lisää tästä.

  Matkalta saadun ihoinfektion aiheuttajan tutkiminen

  • tutkimuksessa selvitetään minkälaiset bakteerikannat aiheuttavat matkailijoiden ihoinfektioita
  • märkäisestä ihoinfektiosta kerätään pumpulipuikolla näyte, josta analysoidaan bakteerikantoja geeniteknologisin menetelmin
  • tutkimus tehdään yhteistyössä Saksan yliopiston kanssa
  • tutkimuspotilaita haetaan
    

  Päättyneet tutkimusprojektit

  Matkaripulirokotetutkimus Länsi-Afrikan Beninissä

  • Tutkimuksessa tutkitaan suun kautta otettavaa ETVAX-matkaripulirokotetta, jonka tarkoitus on suojata E. coli (ETEC) -bakteerin aiheuttamalta ripulilta
  • Beniniin valitaan suomalaisia vapaaehtoisia matkustajia, joilla testataan uutta ripulirokotetta. Rokotteen tavoitteena on kukistaa yksi kehitysmaiden yleisimmistä lasten ripulitauteja aiheuttavista bakteereista. Ripuliin kuolee vuosittain puoli miljoonaa alle viisivuotiasta lasta.
  • Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopisto yhdessä Scandinavian Biopharman kanssa. Aavan Matkailuklinikka on mukana tutkimuksessa.

  Tutkimus on päättynyt.

  Jatkotutkimus Japanin aivokuumerokotteella

  • tutkimuksessa selvitettiin kuinka kauan Japanin aivokuumerokotteen antama suojateho kestää
  • tutkittavina edellisen tutkimuksen vapaaehtoiset, joilta otettiin uusi verinäyte kahden vuoden kuluttua edellisestä rokotuksesta
  • tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Karolinska institutet ja HYKS:n kanssa
  • tutkittavien värvääminen on päättynyt 

  Tutkimus Japanin aivokuumerokotteella

  • vanhan Japanin aivokuumerokotteen tilalle on tullut uusi rokote, joka annetaan rokottamattomalle kahtena pistoksena (0 ja 28). Tutkimuksessa selvitetään riittääkö aiemmin Japanin aivokuumerokotteen saaneen suojaamiseksi yksi tehosteannos uutta rokotetta. Tutkittavia värvättiin kolmeen ryhmään: (1) aiemmin rokotetut jotka saavat tehosteena uuden rokotteen; (2) aiemmin rokotetut jotka saavat tehosteena vanhan rokotteen; (3) aiemmin rokottamattomat jotka saavat kaksi rokoteannosta
  • tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston, Karolinska institutet ja HYKS:n kanssa
  • tutkittavien värvääminen on päättynyt

  Turistiripulitutkimus

  • matkailijoilta kerätään ulostenäytteet ennen ja jälkeen matkan, ja tutkitaan uusien menetelmien avulla taudinaiheuttajat. Osallistujat täyttävät myös kyselykaavakkeen matkaa ennen ja jälkeen koskien matkan kohdetta, oleskelun pituutta ja mahdollisia oireita ym.
  • tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja HYKS:n kanssa
  • tutkittavien värvääminen on päättynyt

  Lavantautirokotetutkimus

  • tutkimuksessa selvitetään saavatko matkailijat paremman immuunivasteen jos heille annetaan molemmat käytössä olevat lavantautirokotteet yhtäaikaa
  • tutkittavina täysikäiset henkilöt, jotka tarvitsevat lavantautirokotteen ja jotka eivät aiemmin ole koskaan saaneet sitä
  • tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston, Karolinska institutet ja HYKS:n kanssa
  • tutkittavien värvääminen on päättynyt

  Lavantautirokotteen tehostetutkimus

  • tutkimuksessa selvitetään aiemmin lavantautirokotteen saaneiden immuunivastetta uudelle rokoteannokselle
  • tutkittavina täysikäiset henkilöt, jotka ovat saaneet 2-3 vuotta sitten lavantautirokotteen ja tarvitsevat nyt tehosteannoksen
  • tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston, Karolinska institutet ja HYKS:n kanssa
  • tutkittavien värvääminen on päättynyt