Millä raskausviikolla 3D/4D-tutkimus?

Sikiön 3D/4D-ultraäänitutkimuksen voi tehdä raskausviikolla 19–22 (II seula) sikiön rakennetarkastelua täydentävänä tutkimuksena. Aava Raskausklinikalla suosittelemme "kakkosseulan" tekoa vasta 20. raskausviikon jälkeen, sillä mitä suurempi sikiön koko on, sen luotettavampaa on tiettyjen rakenteiden, erityisesti sydämen, tarkastelu. 3D/4D-ultraäänitutkimus sisältää aina kokonaisvaltaisen sikiön rakenteiden tarkastelun myös perinteisellä kaksiulotteisella ultraäänitekniikalla, sikiön koon ja voinnin arvioinnin sekä kannanoton raskauden kulkuun.

3D/4D Kuvantamisen ("4D-ultran") voi tehdä myös myöhäisemmillä viikoilla. Selkeimmät ja informatiivisimmat kolmiuloitteiset ultraäänikuvat saadaan ennen 30. raskausviikkoa, sillä kuvausta helpottavaa lapsivettä on varhaisemmilla raskausviikoilla suhteellisesti enemmän. 30. raskausviikkoa lähestyttäessä sikiöön ihon alle alkaa kerääntyä enemmän rasvaa ja piirteet alkavat muuttua vauvamaisemmiksi.

Emme yleensä suosittele 3D/4D-ultraäänitutkimusta enää loppuraskaudesta, koska näkyvyys voi silloin olla jo hyvin rajoitettu, eikä tutkimus tuo sikiön tarkastelussa enää oleellista tietoa. Loppuraskauden aikana käytämmekin useimmiten sikiön voinnin ja rakenteiden tarkastelussa pelkkää 2D-ultraääntä.

Kelan suorakorvauksen voi saada rakennetutkimuksesta joka tehdään raskausviikolla H10-12 tai H18-21.

Optimi ajankohta toiselle rakennetutkimukselle on siis raskausviikot 20-21, jolloin rakenteet ovat jo mahdoliisimman suuret ja toisaalta Kelan kriteerien mukaisen suorakorvauksen voi vielä saada.

Raskauslaskurista voit tarkistaa koska raskausviikkosi ovat sopivat.

Ajanvaraus

Ajanvaraus 3D/4D-ultraäänitutkimukseen suositellaan tapahtuvan Aava Raskausklinikan hoitajan kautta (050 414 6704), jotta tutkimuksen ajoitus olisi mahdollisimman optimi raskauden kestoon nähden. 

Tutustu kattaviin maksuvaihtoehtoihimme, mm. korottomaan Aava-tiliin.