Aivojen magneettikuvaus

Mikä on aivojen magneettikuvaus ja milloin se on syytä tehdä?

Magneettikuvaus on aivojen paras kuvantamismenetelmä. Sen erinomainen erotuskyky tuo esiin aivojen pienetkin anatomiset rakenteet ja toisaalta sairauksien aiheuttamat vähäiset muutokset kudoskontrastissa. Nämä hyvät ominaisuudet korostuvat magneettikentän voimakkuuden lisääntyessä, joten 3 Teslan (Tesla on magneettisen kentän voimakkuuden yksikkö) laite on 1,5 Teslan laitetta tarkempi.

Magneettikuvaus kuuluu lähes jokaisen aivojen sairauden diagnostiikkaan, joko epäillyn sairauden tyypillisten muutosten havaitsemiseksi ja diagnoosin varmistamiseksi, tai muiden, samantapaisia oireita aiheuttavien tilojen poissulkemiseksi. Muun muassa MS-taudin, aivokasvainten, verenkierrollisten sairauksien, epilepsian ja dementian taudinmärityksessä magneettikuvaus on olennaisen tärkeä.

Päänsärky on yleinen neurologinen oire. Syynä voi olla migreeni, jonka toteamisessa ei tarvita kuvantamista. Potilaan oireet voivat kuitenkin yhtäkkisesti pahentua tai muuttaa luonnettaan, jolloin tilanteen tarkistaminen magneettikuvauksella voi olla paikallaan. Sama koskee sinänsä hyvänlaatuisia päänsärkyä aiheuttavia tiloja, jotka voivat kuitenkin olla potilaalle ahdistavia. Tällöin sairauksien poissulku kuvantaminen voi katkaista ahdistuskierteen.

Magneettikuvauksen hyödyt

Magneettikuvaus on erinomainen tutkimusmenetelmä turvallisuutensa, kivuttomuutensa ja tarkkuutensa vuoksi. Magneettikuvauksessa ei käytetä röntgensäteilyä.

Magneettikuvaus on erittäin monipuolinen menetelmä, jolla voidaan kuvata mm. aivojen valtimoita. Aivoja ympäröivät elimet, kuten silmän ja korvan alue sekä aivolisäke, ovat myös hyviä kuvauskohteita. Kuvaukset pitäisi aina suunnitella tapauskohtaisesti, tämän tekee röntgenlääkäri lähettävän lääkärin lähetteen perusteella. Suonensisäistä tehosteainetta tarvitaan tarkoin määritellyissä kuvausaiheissa sekä silloin, kun kuvissa näkyvän muutoksen luonnetta halutaan tarkentaa. Se ei siis ole välttämätön kaikissa tapauksissa. Lähettävän lääkärin olisikin tärkeä kertoa lähetteessä, mitä erityisesti epäillään, jotta tutkimus voitaisiin suunnitella tarkoituksemukaisesti.

Tutkimukseen valmistautuminen

Ennen magneettikuvausta täytetään esitietolomake, jossa kartoitetaan kehonsisäiset metalliesineet (proteesit, stentit, metallin sirut, lääkeainepumput jne).

Ota mukaan magneettikuvaukseen tullessasi:

  • Kela-kortti
  • Lääkärin kirjoittama tutkimus- tai hoitomääräys
  • Mahdollinen maksusitoumus

Metalliesineet, elektroniikka, kellot, korut, pankki- ja luottokortit sekä kuulolaitteet jätetään kuvaushuoneen ulkopuolelle pukuhuoneeseen.

Tutkimuksen kulku

Magneettikuvauksessa on mukana aina sekä röntgenhoitaja että potilaan ongelma-alueeseen perehtynyt radiologian erikoislääkäri.

Magneettikuvauslaitteessa on kuvaustunneli, joka on ilmastoitu, valaistu ja avoin molemmista päistä. Kuvauslaitteesta kuulu ajoittain melko voimakasta ääntä, joten kuvattavalle annetaan kuulosuojaimet, joista voi kuunnella radiota tai omaa mielimusiikkiaan mukana tuomaltaan CD:ltä.

Röntgenhoitajaan saa tarvittaessa yhteyden koko tutkimuksen ajan. Saattaja voi olla mukana tutkimushuoneessa.

Pienille lapsille tutkimus tehdään anestesialääkärin valvonnassa ja heille erityisesti laadituilla ohjelmilla.

Aivojen magneettikuvaus kestää noin 15–30 minuuttia.

Tutkimuksen jälkeen

Magneettikuvaus ei vaadi jälkihoitoa.

Magneettikuvauksen lausuu aina potilaan ongelma-alueeseen perehtynyt radiologian erikoislääkäri. Kuvat ja lausunto lähetetään Aavassa sähköisesti tutkimukseen lähettävälle lääkärille, joka tekee jatkohoitosuunnitelman.

Ajanvaraus

Ohjaus magneettikuvaukseen tapahtuu hoitavan erikoislääkärin kautta, joka arvioi kuvantamistarpeen potilaskohtaisesti ja tekee lähetteen.

Varaa aika magneettitutkimukseen soittamalla Aavan asiakaspalveluun 010 380 3838. Varaa rintojen, aivojen tai vatsan alueen magneettitutkimukset suoraan Aava Magneetista numerosta 010 380 5520.

Maksuvaihtoehdot

Tutustu kattaviin maksuvaihtoehtoihimme, mm. korottomaan Aava-tiliin.

Kela-korvaus magneettikuvauksesta

Saadakseen Kela-korvauksen magneettikuvauksesta asiakkaalla tulee olla erikoislääkärin allekirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys sekä voimassa oleva Kela-kortti.

Hinnasto

Laaja magneettitutkimus
alk.
529.60 €

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa