Psykiatria

Psykiatria on lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa mielenterveyden häiriöitä. Psykiatri on lääkäri, joka on suorittanut erikoislääkärin tutkinnon psykiatrian erikoisalalla.

Työnkuvaan kuuluu mielenterveydenhäiriöiden diagnostinen selvittely ja hoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu. Lisäksi työhön voivat liittyä monenlaiset työterveyshuollon konsultaatiot sekä työkyky- ja terapialausuntojen laatiminen. Psykiatrilla voi olla myös psykoterapeutin erityispätevyys.