Psykodynaaminen psykoterapia

Mikä on psykodynaaminen psykoterapia ja milloin sitä käytetään?

Psykodynaaminen psykoterapia perustuu siihen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan. Terapiassa huomio on lapsuudessa ja varhaislapsuuden kokemuksissa. Psykodynaaminen psykoterapia katsoo monien psyykkisten voimien olevan tiedostamattomia. Piilotajunta sisältää tunteita, muistoja, mielikuvia, odotuksia, toiveita ja haluja. Psyykkiset oireet ovat seurausta sisäisen tasapainon järkkymisestä. Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään ymmärtämään ja selvittämään niitä tiedostamattomia tekijöitä ja voimia, jotka vaikeuttavat potilaan psyykkistä elämää.

Terapeuttisen työn pääpaino on nykyhetken tapahtumissa ja nykyisissä ihmissuhteissa. Hoito rakentuu potilaan ja terapeutin välisen vuorovaikutuksen varaan. Tunteensiirtoreaktioiden tutkiminen on kiinteä osa hoitoa. Tapaamistiheys vaihtelee yhdestä kolmeen kertaan viikossa, tavallisimmin tapaamisia on kaksi. Psykoterapian kesto on vuodesta useisiin vuosiin potilaan tarpeen ja häiriön asteen mukaan. Psykoterapian ohella voidaan käyttää lääkitystä.

Mikä on psykodynaaminen ryhmäpsykoterapia?

Psykodynaamisessa ryhmäpsykoterapiassa kokoonnutaan terapeutin vastaanotolle noin kahdeksan henkilön ryhmissä. Hoito kestää 3–4 vuotta, ja puolitoistatuntisia istuntoja on vuodessa noin neljäkymmentä. Ryhmäpsykoterapia perustuu monenkeskiseen, vastavuoroiseen vuorovaikutukseen. Yksilö ilmentää itseään eri tavalla ryhmätilanteessa kuin kahdenkeskisessä suhteessa. Yksilön suhteesta ryhmään ja sen eri jäseniin ilmenee uusia puolia. Samalla tapahtuu tunteensiirtoa.

Useimmiten terapeutti käyttää lähestymistapaa, joka ottaa huomioon koko ryhmän. Terapeutti seuraa ryhmässä toistuvasti tapahtuvia tilanteita sekä havainnoi pitkäjänteisen, ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen kehittymistä. Ryhmässä terapeutti kykenee kaiken aikaa seuraamaan yksilöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja siihen sisältyviä tunne- ja tunteensiirtosuhteita. Ryhmäpsykoterapia on erittäin hyvä hoitomuoto, ja sen valitsemista omaksi hoidoksi arastellaan usein turhaan. Indikaatioalueet ovat samat kuin yksilöpsykoterapiassa.

Ajanvaraus

Mikäli tarvitset pitkäaikaista Kelan korvaamaa psykoterapiaa, hakeudu ensin psykiatrin tutkimuksiin. Varaa aika psykiatrille Aavan asiakaspalvelusta 010 380 3838 tai internetajanvarauksen kautta.

Psykoterapiaan voi hakeutua myös varaamalla ajan suoraan psykoterapeutille Aavan asiakaspalvelusta 010 380 3838. Yksityisesti psykoterapiaan voi hakeutua kuka tahansa, jolloin terapian kustannukset tulee kokonaan itse maksettavaksi.

Maksuvaihtoehdot

Tutustu kattaviin maksuvaihtoehtoihimme, mm. korottomaan Aava-tiliin.

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa