Työkykyvalmentaja

Työkyvyttömyys aiheuttaa Suomessa vuosittain miljardien eurojen kustannukset. Vuonna 2014 yksityissektorin työkyvyttömyysmenot olivat yli viisi miljardia euroa ja työkyvyttömyyseläkkeet maksoivat yhteiskunnalle yli 10 miljardia euroa.

Mikä on työkykyvalmentaja?

Työkykyvalmentaja on työelämän ja työkykyä edistävän toiminnan ammattilainen, joka löytää keinot osatyökykyisen työntekijän jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämiseksi. Työkykyvalmentajalla on laaja-alainen osaaminen työkykyä edistävistä palvelu- ja kuntoutusjärjestelmistä. Hän tuntee myös sosiaalivakuutuksen keinot ja on verkostoitumisen ammattilainen.

Työkykyvalmentajan palvelut

 • Osatyökykyisten  työntekijöiden työkykyluotsaaminen (esimerkiksi työhönvalmennukset ja urasuunnittelu)
 • Toimii yhteistyökonsulttina työntekijän, työnantajan, työterveyshuollon, eläkevakuuttajan, kuntoutuslaitosten ja sosiaalitoimen välillä yksittäisten työntekijöiden ongelmatilanteiden ratkaisussa.
 • Toimii konsulttina yrityksen työkykyjohtamisen mallien suunnittelussa (esimerkiksi varhaisen tuen malli, hyvä sairauspoissaolokäytäntö, työhönpaluun mallit, päihdeohjelma, terveydentilan huomioivan työn malli, osasairauspäivärahan hyödyntäminen ja työkokeilut).
 • Varmistaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, että riittävät työkykytoimet on toteutettu ja asiakkaalla on konkreettinen työterveyssuunnitelma.

Työkykyvalmentajan palveluiden hyödyt

1. Organisaation työkykyjohtamisen ja hallintamallien laadukas ja kustannustehokas toteutus

 • Yhteiset toimintatavat ja –mallit työkykyongelmien ratkaisemiseksi ja parantamiseksi
 • Työkyvyttömyyskustannusten huomioiminen työkykyjohtamisen mallissa
 • Osatyökykyisen työntekijän työssä jatkamiseen ja työhön paluun onnistumiseen mahdollistavan keinovalikoiman monipuolistaminen
 • Henkilöstön asenteisiin vaikuttaminen ja vaikuttaminen henkilöstön oman työkykyjohtamisen kulttuuriin

2. Osatyökykyisten työntekijöiden oikea-aikainen luotsaus palvelujärjestelmässä

 • Ammatillisen kuntoutuksen varhainen hyödyntäminen
 • Osatyökykyisen tilanteen koordinointi ja raportointi työnantajalle

3. Varhainen työkykyongelman tunnistaminen, työkykyä edistävät motivoivat toimet ja terveydelle paremmin sopivan työn kartoittaminen

 • Vaikutus osatyökykyisten sairauspoissaoloihin (välittömät työkyvyttömyyskustannukset)
 • Työuran pidentäminen (vaikutus työkyvyttömyyseläkekustannuksiin)

Kiinnostuitko?

Kysy lisää omalta työterveyshuollon tiimiltäsi tai Yrityspalveluiden myynnistä myynti@aava.fi.

Tulosta Aavan Työkykyvalmentaja esite

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa

Konsepti: kaikki keinot käyttöön

Kaikki keinot käyttöön

Lähde: JAMIT-hanke Työurien jatkamisen tuki 2012-2014