Työterveyshoitajan vastaanotto

Työelämän terveystekijä

Työterveyshoitaja on terveen työelämän asiantuntija. Työterveyshoitaja tukee työntekijän ja koko työyhteisön työkykyä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. Tuloksena ovat hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät, vähentyneet sairauspoissaolot ja paremmat edellytykset tehdä tuloksellista työtä.

Työterveyshuollon pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Se tarkoittaa, että terveysriskejä ennakoidaan ja niihin reagoidaan ajoissa. Työterveyshoitaja pyrkii edistämään työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisemään sairauksia ja vaivoja muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

 • työpaikkaselvitykset
 • työterveystarkastukset (kuten työhöntulotarkastukset, ikäryhmätarkastukset, lakisääteiset määräaikaistarkastukset)
 • terveysneuvonta
 • ensiapuvalmiuden suunnittelu
 • työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito

Työtä moniammatillisessa tiimissä

Työterveyshoitajan vastaanotto on monesti työntekijän ensikontakti työterveyshuoltoon. Työterveyshoitaja palvelee työntekijöitä Oma Aavan, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Lisäksi työterveyshoitaja huolehtii aktiivisesta yhteydenpidosta asiakasyritysten johdon, henkilöstön ja työterveyshuollon välillä.

Työterveyshoitaja hoitaa työntekijöitä osana moniammatillista tiimiä. Tarvittaessa työterveyshoitaja ohjaa eteenpäin työterveyslääkärille, työterveyspsykologille tai työfysioterapeutille. 

  Työterveyshoitaja tuntee työpaikkojen terveysriskit

  Työterveyshoitaja vierailee asiakasorganisaatioissa yksin tai yhdessä työterveyslääkärin kanssa ja tutustuu niiden työhön ja työolosuhteisiin. Työpaikkaselvityksen perusteella työterveystiimi kirjoittaa kattavan raportin työpaikan terveysriskeistä ja kehittämisehdotuksista.

  Työterveyshoitaja huomioi työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyteen. Työterveyshoitaja osaa monipuolisin menetelmin suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistävää työterveyshuoltoa.

  Ajanvaraus

  Varaa aika yrityksesi työterveyshoitajalle nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 380 3838.

  Asiantuntijat

  Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

  Kysy lisää

  Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

  Ensisijainen yhteydenottotapa