Uniapnean hoito (CPAP-hoito)

Mitä on uniapnea?

Ihmisen nukahtaessa ylähengitysteitä tukevat lihakset rentoutuvat. Tämä voi johtaa hengitysvirtauksen estymiseen, mikäli nielu on rakenteellisesti ahdas. Virtauksen estyminen voi johtaa hengityskatkoksiin (apnea) tai hengityksen vaimentumiseeen (hypopnea), jotka häiritsevät unta ja vaikuttavat näin päiväaikaiseen vireystasoon.

Hoitamattoman uniapnean oireita ovat mm:

 • Kuorsaus, unenaikaiset hengityskatkot
 • Herääminen tukehtumisen tunteeseen
 • Unen katkonaisuus, levoton uni
 • Yöhikoilu, lisääntynyt virtsaamisen tarve yöllä
 • Päiväväsymys, torkahtelutaipumus
 • Aamupäänsärky
 • Muistihäiriöt, keskittymiskyvyn vaikeus
 • Mielialahäiriöt
 • Impotenssi, heikentynyt libido

Sydän - ja verisuonitauteja sairastavilla uniapneaa esiintyy 2–3 kertaa enemmän kuin muilla.

Hoitamaton uniapnea lisää metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen riskiä ja voi olla yksi pitkäaikaisen masennuksen taustatekijä.

Uniapnean toteaminen

Uniapnean diagnoosi perustuu esitietoihin, kliiniseen tutkimukseen ja unirekisteröintiin eli uni- tai yöpolygrafiatutkimukseen. 

Jos yöpolygrafiatutkimuksen löydös on lievä tai normaali ja potilaalla on voimakkaat oireet, tai hän on nukkunut rekisteröintiyön huonosti, on syytä harkita tutkimuksen uusimista, CPAP-hoitokokeilua tai laajaa unipolygrafiaa.

Uniapnea arvioidaan vaikeusasteeltaan lieväksi, kohtalaiseksi tai vaikeaksi päiväaikaisen uneliaisuuden ja unirekisteröinnin perusteella. Uniapnean vaikeusasteen määrittelyssä käytetään apnea-hypopneaindeksiä (AHI/h), mikä kertoo vähintään kymmenen sekuntia kestävien hengityskatkosten (apnea) tai hengityksen vaimentumisien (hypopnea) määrän tunnissa.  Kun AHI on 5-15, on kyseessä lievä uniapnea, keskivaikea kun AHI on 16-30 ja vaikea kun AHI on > 30.

Jos yöpolygrafiassa havaitaan keskivaikea tai vaikea uniapnea tai jos potilas työskentelee erityistä vireyttä vaativassa ammatissa, tehdään lähete erikoissairaanhoitoon keuhkosairauksien poliklinikalle.

CPAP-hoito

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) tarkoittaa jatkuvaa ilmatiepainetta, joka tuotetaan ulkoisella laitteella ja johdetaan ilmateihin letkun ja maskin avulla. Näin ylähengitystiet on mahdollista pitää auki unen aikana.

CPAP-hoito on uniapnean ensisijainen hoito erityisesti keskivaikeista tai vaikeista oireista kärsivillä ja niillä, joilla AHI on yli 15/h.

CPAP-hoidolla on selkeä annos-vastesuhde: mitä enemmän laitetta käytetään nukkuessa, sitä parempi hoitovaste saadaan. Yleensä suositellaan käyttö minimissään 4 h/yö.

CPAP-hoito parantaa yleensä elämänlaatua vähentämällä päiväaikaista väsymystä, ja näin ollen myös lieventää tarkkaavuuden ja muistin muutoksia. CPAP-hoito voi vähentää yöllisiä virtsaamiskertoja ja lievittää aamupäänsärkyä. Vähintään 4 tuntia yössä laitetta käytettynä hoito laskee myös kohonnutta verenpainetta.

CPAP - maskimalleja on kolmen tyyppisiä: sierain-, nenä/nenäalus- ja kokokasvomaskeja. On tärkeää löytää kullekin potilaalle sopiva ja hyvin istuva maski.

Miten muuten uniapneaa voi hoitaa?

Uniapneakisko

Uniapneakisko on hammastekninen koje, jota pidetään suussa/hampaistossa nukkumisen aikana.

Uniapneakiskohoidolla voidaan hoitaa lieväoireista uniapneaa, mikäli CPAP-hoito ei kokeiluista ja hoidon ohjauksesta huolimatta onnistu.

Hoitava lääkäri arvioi, soveltuuko kiskohoito hoitomuodoksi ja ohjaa eteenpäin hammaslääkärille hampaiston kunnon ja purennan tutkimuksiin. Iensairaudet, liikkuvat tai puuttuvat hampaat voivat olla este kiskohoidolle.

Elintavat

Terveelliset elämäntavat: painonhallintaa tukeva monipuolinen ruokavalio ja liikunta, tupakoimattomuus, päihteettömyys ja riittävä uni auttavat uniapnean hoidossa. Ylipainoisen uniapneapotilaan elintapaohjaus on keskeinen osa uniapnean hoitoa. Jo 5 %:n painonpudotuksella on suotuisa vaikutus uniapneaan.

Kompressiosukat

Kompressiosukat parantavat verenvirtausta laskimoissa ja estävät nesteen kertymistä eli turvotusta jaloissa.  Kompressiosukkien käyttö hereillä, jalkeilla ollessa voi vähentää nesteen siirtymistä alaraajoista kaulan alueelle makuuasennossa ollessa, nukkuessa ja näin lieventää uniapnean vaikeusastetta.

Asentohoito - uniapneavyö

Kun hengityshäiriöitä esiintyy pääasiassa selinmakuulla, puhutaan asentoriippuvaisesta uniapneasta. Asentoriippuvaista uniapneaa hoidetaan uniapneavyöllä, mikä auttaa pysymään nukkuessa kylkiasennossa ja/tai estää kääntymisen selinmakuulle.

Uniapnean hoito Aavassa

Epäiletkö sinulla olevan uniapnean tai onko sinulla jo todettu uniapnea ja odotat vielä hoidon aloitusta?

Aavassa toimii moniammatillinen uniasiantuntijatiimi, johon kuuluu uniapneaan perehtyneitä lääkäreitä sekä uni- ja apneahoitajia.

Epäilykselle uniapneasta on tärkeää saada varmuus, vaikka uniapneadiagnoosi tuntuisikin pelottavalta. Uniapnea on hoidettavissa ja sairauden löytyminen mahdollistaa hoidon aloittamisen!

CPAP hoidon aloitukseen varataan vastaanottoaika apneahoitajalta. Hän ohjaa CPAP-laitteen käyttöön kädestä pitäen, jotta laitteen käyttö huoltoineen tulee tutuksi ja hoidosta saa parhaan mahdollisen avun. Myös maskin valintaan käytetään aikaa, jotta hyvin istuva ja mahdollisimman miellyttävä maski löytyy. Apneahoitaja seuraa hoidon vastetta etäseurantana ja on yhteydessä, mikäli laitteen säätöihin tarvitaan muutoksia.

Muutaman viikon päähän hoidon aloituksesta sovitaan myös seurantakäynti/etäseurantakäynti apneahoitajan vastaanotolla, jolloin varmistetaan CPAP hoidon vaste ja käydään mahdolliset kysyttävät asiat lävitse.

Aava on yksi HUS-alueen uniapnea palvelusetelin palveluntuottajista.

Voit tulla Aavaan HUS:n palvelusetelillä uniapnea lääkärinkäynnille (uniapnea palveluseteli 1) ja/tai CPAP-hoidon aloitukseen ja hoidon alkuvaiheen seurantaan (uniapnea palveluseteli 2).

Palvelusetelipotilaat maksavat omavastuuosuuden, jonka suuruus on:

 • Uniapnean palveluseteli 1 (lääkärikäynti) 37,20€
 • Uniapnean palveluseteli 2 (CPAP-hoidon aloitus) 32,70€ (jos seurantakäynti tehdään etäkontaktina) tai 65,40 (jos seurantakäynti tehdään käyntinä paikan päällä)

Palveluseteliasiakkaalla ei ole oikeutta saada ko. käynneistä KELA-korvausta. Peruuttamattomista tai liian myöhään perutuista käynneistä perimme asiakkaalta 50% omavastuuosuudesta, peruutus tulee tehdä 12h ennen varattua aikaa.

Ota yhteyttä meihin

Uniapneaa ja uniapnean hoitoa koskevat tiedustelut sekä ajanvaraus uniapnealääkärikäyntiin ja CPAP-hoidon aloitukseen tehdään unihoitajan puhelinnumerosta p. 010 380 6014 (ark. klo 8.00 – 16.00). 

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa