Potilaan oikeudet

Potilasasiamies

Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä ja antaa tietoa potilaan oikeuksista. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkovahinkoilmoituksen teossa ja korvausasian vireille panossa.

Lisätietoa ja tarvittavat yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Potilaspaperien luovutuspyyntö

Aavan potilasasiakirjojen luovutuspyyntölomake löytyy tästä linkistä. Luovutuspyynnön voi täyttää sähköisesti, tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen toimittaa lähimpään Lääkärikeskus Aavan toimipisteeseen.

Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella, joko jättäessään luovutuspyyntölomakkeen tai noutaessaan tilaamansa potilasasiakirjat. Jos asiakas haluaa jonkun muun noutavan paperit, asiakkaan henkilöllisyys todennetaan aina papereita pyydettäessä ja noutaja tarvitsee valtakirjan. Valtakirjan haltijan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.

Mikäli asiakas asuu kaukana tai ei muuten pääse paikan päälle noutamaan asiakirjoja, voidaan paperit lähettää kirjattuna kirjeenä henkilökohtaisesti noudettaviksi postista (ei valtakirjalla). Lähetyksestä laskutetaan 20 euroa ja se maksetaan lähetyksen liitteenä olevalla laskulla (mahdolliset lähetykset ulkomaille hinnoitellaan erikseen).

Toimintatapamme pohjautuvat lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 sekä STM:n julkaisuun 2012:4 Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. 

Aavan potilasasiakirjojen luovutuspyyntölomake löytyy tästä linkistä. Luovutuspyynnön voi täyttää sähköisesti, tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen toimittaa lähimpään Lääkärikeskus Aavan toimipisteeseen.

 

Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella, joko jättäessään luovutuspyyntölomakkeen tai noutaessaan tilaamansa potilasasiakirjat. Jos asiakas haluaa jonkun muun noutavan paperit, asiakkaan henkilöllisyys todennetaan aina papereita pyydettäessä ja noutaja tarvitsee valtakirjan. Valtakirjan haltijan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.

 

Mikäli asiakas asuu kaukana tai ei muuten pääse paikan päälle noutamaan asiakirjoja, voidaan paperit lähettää kirjattuna kirjeenä henkilökohtaisesti noudettaviksi postista (ei valtakirjalla). Lähetyksestä laskutetaan 20 euroa ja se maksetaan lähetyksen liitteenä olevalla laskulla (mahdolliset lähetykset ulkomaille hinnoitellaan erikseen).

 

Toimintatapamme pohjautuvat lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 sekä STM:n julkaisuun 2012:4 Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely.

Helmikuusta 2016 lähtien Lääkärikeskus Aavassa kirjatut potilastiedot löytyvät OmaKannasta. Lisäksi Kesäkuusta 2017 alkaen Aavassa kirjatut potilastiedot löytyvät aava.fi sivulta, Omat Terveystietosi –palvelusta.

Potilasasiakirjamerkintöjen korjaaminen

Potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen asiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen puolesta.

Korjauspyyntölomakkeen voi tulostaa tästä linkistä tai sen voi noutaa Aavan toimipisteestä. Kirjallisessa pyynnössä tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti se tieto tai ne tiedot, jotka tulee joko korjata tai poistaa. Korjauspyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti Lääkärikeskus Aavan toimipisteeseen, sillä potilaan henkilöllisyys varmennetaan aina ennen käsittelytoimiin ryhtymistä.

Potilaan vaatiessa potilasasiakirjamerkintöjen korjaamista, hoitava lääkäri tai muun terveydenhuollon ammattilainen arvioi ovatko tiedot hoidon kannalta tarpeellisia, ja onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen. Mikäli korjaamisvaatimukseen ei ole perustetta, annetaan asiasta kieltäytymistodistus, missä perustellaan kieltäytymisen syy.

Potilaan puolesta asiointi

Jos potilaan on itse vaikea hoitaa asiointia Lääkärikeskus Aavassa, voi hän antaa toiselle henkilölle valtakirjan (valtuutuksen) hoitaa terveydenhuollon asiointia puolestaan. Valtakirja tulee antaa kirjallisesti. Valtakirjassa tulee yksilöidä tarkasti mitä palveluita se koskee. Valtakirja löytyy tästä linkistä.

Valtakirjan voi täyttää sähköisesti, tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen toimittaa lähimpään Lääkärikeskus Aavan toimipisteeseen. Valtakirjan antajan henkilöllisyys tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Jos valtakirjassa valtuutettu henkilö palauttaa valtakirjan potilaan puolesta, valtakirjalle tarvitaan kaksi täysi-ikäistä, esteetöntä todistajaa. Tällöin valtuutetun henkilön henkilöllisyys tarkastetaan palautuksen yhteydessä.

Potilas voi halutessaan peruuttaa valtakirjan milloin tahansa toimittamalla kirjallisen peruutuksen Lääkärikeskus Aavaan.

Lokitietojen tarkastaminen

Kun asiakas haluaa saada tiedon niistä henkilöistä, jotka ovat käyneet hänen tiedoissaan potilastietojärjestelmässä, on hänen esitettävä kirjallinen pyyntö.  Aavan lokitietojen tarkastuspyyntölomake löytyy tästä linkistä.

Asiakkaan allekirjoittama tarkastuspyyntölomake lähetetään rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Lääkärikeskus Aava, lokitietopyynnöt:
Pasilankatu 2B
00240 Helsinki

Asiakkaaseen ollaan yhteydessä 2 viikon kuluessa pyynnön saapumisesta rekisterinpitäjälle. Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan kuvallisesta voimassaolevasta henkilötodistuksesta ennen tietojen luovutusta. Lokitiedot luovutetaan nähtäväksi henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.