Deksametasonikoe

 

Tutkimus tehdään aivolisäkkeen ja lisämunuaiskuoren toiminnan arvioimiseksi. Kokeessa seurataan veren kortisolipitoisuutta deksametasoniannoksen jälkeen.

 Tutkimukseen varataan aika laboratoriosta.

 Ennen tutkimusta

Eräät lääkeaineet kuten kortikoidit ja keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet häiritsevät koetta. Mikäli käytätte kortikoidilääkitystä, tulee aamun kortikoidilääke ottaa vasta kokeen jälkeen.

 Lisäohjeita lääkityksen suhteen (lääkäri/hoitaja merkitsee):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Jos olette poikennut ohjeista, ilmoittakaa siitä tutkimuksen suorittajalle.

 

Tutkimuksen suoritus

Verinäytteenottoa edeltävänä iltana klo 23 ___________ (pvm) otatte saamanne deksametasonitabletin/tabletit veden kanssa.

 

Seuraavana aamuna klo 8.00 Teistä otetaan laboratoriossa verinäyte kortisolin määrittämistä varten.

 

 

 

Lisätietoja: 010 380 3800 (vaihde)