Kliininen rasituskoe eli ras-ekg

Rasituskoe on arvokas tutkimus selvitettäessä rintakivun, hengenahdistuksen, rytmihäiriöiden ja alentuneen rasituksen siedon merkitystä. Tutkimusta käytetään esimerkiksi sepelvaltimotaudin diagnosoinnissa. Koe tehdään lääkärin valvonnassa. Rasituksen aikana seurataan sydämen sähkökäyrää ja verenpainetta.

Tutkimukseen varataan aika laboratoriosta.

Noudattakaa seuraavia ohjeita ennen tutkimusta:

  • Tutkimusta edeltävän vuorokauden aikana välttäkää uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöä. Myöskään liiallinen valvominen ja alkoholin käyttö ei ole suositeltavaa.
  • Ohjeet sydän- ja verenpainelääkkeiden käytöstä tutkimuspäivänä saatte tutkimukseen lähettäneeltä lääkäriltä. Muun tavanmukaisen lääkityksenne voitte ottaa normaalisti.
  • Tutkimuspäivänä kaksi tuntia ennen kokeen suorittamista ette saa syödä raskasta ateriaa, polttaa tupakkaa ettekä juoda kahvia. Älkää kuitenkaan olko ravinnotta. Teidän tulisi myös välttää raskasta ruumiillista rasitusta.
  • Vaatetus: Ottakaa mukaanne sopivat varusteet ja vaatteet esim. urheilutossut ja -housut sekä pyyheliina ja peseytymisvälineet.
  • Vilustumissairauden aikana tai välittömästi sen jälkeen koetta ei voida suorittaa. Ei myöskään silloin, jos Teillä on samana päivänä jokin muu rasituskoe tai tyhjennystä vaativa röntgentutkimus.

 

Teille on varattu aika:  ______/______ 20____ klo ___________

Paikka: _________________________________________

HUOM: Mikäli ette voi saapua sovittuna aikana, pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian. Laskutamme peruuttamattomasta käynnistä.

Lisätietoja laboratoriosta: 010 380 3800 (vaihde)

 

Liitteet