Pussivirtsanäytteenotto kotona

Pussivirtsanäyte otetaan lapsilta, joilta ei saada otettua puhtaasti laskettua virtsanäytettä (PLV-näytettä). Näyte otetaan mieluiten aamulla, kun edellisestä virtsaamisesta on kulunut mahdollisimman pitkä aika. Tarvittavat välineet saa lääkärikeskuksen laboratoriosta.

ENNEN NÄYTTEENOTTOA

 1. Peskää omat kätenne huolellisesti.
 2. Tehkää lapselle alapesu lämpimällä vedellä ilman saippuaa.
 3. Kuivatkaa huolellisesti.

PUSSIN ASETTAMINEN

Poistakaa suojapaperi virtsapussin liimaosan päältä. Älkää koskeko pussin sisäpintoihin.

 • TYTÖT: Asettakaa virtsapussi tiiviisti virtsaputken suulle. Aloita pussin liimaaminen peräaukon ja emättimen välistä.   
 •  POJAT: Asettakaa pojan penis virtsapussin sisälle ja kiinnittäkää liimaosa iholle.                                                                                                                                                                                                                                                                         
 1. Poistakaa virtsapussi heti, kun virtsa on tullut pussiin, jotta iholla olevat bakteerit eivät pääse näytteeseen.
 2. Jos näytettä ei ole saatu yhden tunnin kuluessa pussin laitosta, toistakaa pesu ja asettakaa uusi virtsapussi.

NÄYTTEEN KÄSITTELY

 1. Pitäkää virtsapussi pystyasennossa ja laittakaa näytteensiirtoadapteri pussiin niin, että se ulottuu näytteeseen. Pitäkää kiinni pussista ja adapterista ja toisella kädellä painakaa näyteputki adapterin pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuaa putkeen. Pitäkää putkea pohjassa niin kauan että nestepinta ei enää nouse.
 2. Sekoittakaa näyteputkea rauhallisesti kääntämällä 6-8 kertaa.
 3. Täyttäkää kaikki näyteputket samalla tavalla.
 4. Kiinnittäkää nimitarrat putkiin.
 5. Heittäkää virtsapussi ja adapteri roskiin.
 6. Toimittakaa putket laboratorioon henkilötiedoilla varustettuina saman päivän aikana.

Lisätietoja laboratoriosta:  010 380 3800 (vaihde)