Virtsan albumiinin ja kreatiinin suhde

Diabeettisen nefropatian varhaisvaiheen toteaminen

Huomioitavaa:

  • näytteenottoa edeltävänä iltana on vältettävä fyysistä rasitusta
  • näyte otetaan aamun ensimmäisestä virtsasta

Alapesu

Naiset: Peskää kätenne. Levittäkää häpyhuulenne ja tehkää huolellinen alapesu juoksevalla vedellä ilman saippuaa tai muuta pesuainetta. Kuivatkaa paperilla edestä taaksepäin suuntautuvalla vedolla.

Miehet: Peskää kätenne. Vetäkää esinahka taakse ja tehkää huolellinen virtsaputken suun pesu juoksevalla vedellä ilman saippuaa tai muuta pesuainetta. Kuivatkaa paperilla.

Näytteen anto:

  • Avatkaa näytepurkin kansi. Purkin ja kannen sisäosaan ei saa koskea.
  • Laskekaa aluksi virtsaa WC-pyttyyn.
  • Virtsasuihkua katkaisematta kerätkää näytettä vähintään purkin puoliväliin.
  • Loput voitte laskea WC-pyttyyn.

Näytteen käsittely:

Kuva 1. Sulkekaa purkki huolellisesti. Avatkaa kannen sulkijatarra.

Kuva 2. Näyteputkea EI saa avata! Painakaa näyteputki korkki edellä näyteneulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuaa putkeen. Pitäkää putkea paikoillaan niin kauan, että nestepinta putkessa ei enää nouse. Poistakaa putki ohjainkuopasta. Ylimääräisen virtsan voi kaataa WC-pyttyyn. Purkin voi hävittää varovaisuutta noudattaen kodin sekajätteiden mukana.

Toimittakaa täytetty putki henkilötietotarralla (nimi ja henkilötunnus) varustettuna laboratorioon saman päivän aikana.

 

Kuva 1
Kuva 1

 

Kuva 2
Kuva 2

 

Lisätietoja laboratoriosta: 010 380 3800 (vaihde)

Liitteet