Vuorokausivirtsan keräys

Keräyksen aikana voitte syödä ja juoda normaalisti, ellei muita ohjeita ole annettu. Keräystä ei tule suorittaa kuukautisvuodon aikana.

Näytteenotto

  1. Keräyksen aloitus: Tyhjentäkää virtsarakkonne. Tätä virtsaerää EI oteta talteen. Merkitkää kellonaika minuutilleen muistiin (esim. klo 9.15).
  2. Tämän jälkeen kaikki erittynyt virtsa kerätään talteen laboratoriosta saamaanne keräysastiaan.
  3. Jos mukana on säilöntäainetta, lisätkää siitä puolet (=5ml) ensimmäisen virtsaerän jälkeen ja loput (=5ml) keräyspäivän iltana. Jos virtsaa erittyy hyvin vähän

(1dl tai alle = vähemmän kuin keräysastian alimpaan viivaan), ei toista säilöntäaineen lisäystä tehdä.

  1. Keräysastia säilytetään jääkaappilämpötilassa koko keräyksen ajan, kunnes se tuodaan laboratorioon. Näyte EI saa jäätyä.
  2. Keräyksen lopetus: Seuraavana päivänä, tasan 24 tunnin kuluttua keräyksen aloituksesta tyhjentäkää virtsarakkonne viimeisen kerran keräysastiaan. Kellonaika merkitään muistiin minuutin tarkkuudella (esim. 9.15).
  3. Koko virtsamäärä toimitetaan laboratorioon.

Alla olevat tiedot pyydetään toimittamaan keräysastian mukana laboratorioon.

 

Nimi: _____________________________

Henkilötunnus: ____________________________

Keräys alkoi: pvm _________/__________ klo__________

Keräys päättyi: pvm _________/____ klo___________

 

 

Lisätietoja laboratoriosta: 010 380 3800 (vaihde)