Potilastiedon arkisto Kanta

Lääkärikeskus Aava on liittynyt 10.2.2016 ensimmäisenä yksityisenä lääkärikeskuksena Kanta-arkisto palveluihin. Kanta-palvelut tukevat asiakkaamme roolia oman terveytensä ylläpitämisessä. Kantaan liittymisen jälkeen kaikki Lääkärikeskus Aavassa tehtävät potilasasiakirjamerkinnät siirtyvät Kanta-arkistoon ja ovat Omakanta palvelun kautta myös asiakkaan luettavissa. Lue lisää mitä hyötyjä Omakannasta sinulle on ja kuinka voit itse hallita tietojesi käyttöä.

Reseptitiedot tallessa ja turvassa

Omakannasta näet sähköiset reseptisi. Reseptin tiedoista näet, mihin asti resepti on voimassa ja onko siinä vielä lääkettä jäljellä. Voit myös tulostaa yhteenvedon resepteistäsi.

Sähköiset reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, kun reseptit on kirjoitettu. Palvelussa ei näy paperi-, puhelin- tai faksireseptejä.

Terveystiedot myös omaan käyttöön

Omakanta-palvelusta voit tarkastella myös terveystietojasi. Terveystiedot näkyvät palvelussa sen jälkeen kun terveydenhuollossa on alettu tallentaa tietoja Potilastiedon arkistoon. Terveystietoja aletaan tallentaa Potilastiedon arkistoon koko Suomessa, sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa.

Hallitse tietojesi käyttöä

Sähköinen resepti ja Potilastiedon arkisto mahdollistavat sen, että halutessasi tietosi ovat terveydenhuollon käytössä koko Suomessa, asioitpa sitten julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa.

Saat palvelun käyttöösi, kun käyt kuittaamassa Omakannassa Kanta-palveluja koskevan informaation luetuksi www.omakanta.fi.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastietolaki) velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon. Yksityisille terveydenhuollon organisaatioille keskitetyn arkiston käyttöönotto on pakollista, jos potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti. Käyttöönotto on vapaaehtoista terveydenhuollon toimintayksiköille Ahvenanmaalla.

Asiakastietolain tavoitteena on edistää potilastietojen tietoturvallista käsittelyä, potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä terveydenhuollon palveluiden potilasturvallista ja tehokasta tuottamista.

Lue lisää: www.omakanta.fi  

LEHDISTÖTIEDOTE: Lääkärikeskus Aava ensimmäisenä yksityisenä kansalliseen Potilastiedon arkistoon 10.2.2016

KanTa arkistonhoitaja

Aavan KanTa arkistonhoitaja vastaa sekä asiakkaiden että Aavan henkilökunnan kysymyksiin koskien potilastiedon arkistoa.

Arkistonhoitajan yhteystiedot:  Ekku Pietilä puh. 050 304 6303, ekku.pietila@aava.fi

Puhelinaika tiistaisin 16.00-19.00