Aava Luotsi – flexibel modell för vård på distans

Aava Luotsi är Läkarcentralens distansvårdstjänst, som erbjuder kunderna snabb, flexibel och högklassig vård och sparar samtidigt både tid och möda. Luotsi-tjänsten är tillgänglig för kunder inom Aavas företagshälsovård samt för kunder som deltar i vårdreformexperiment.

När en kund tar kontakt via Luotsi svarar en yrkesperson inom hälso- och sjukvården, och vården inleds omedelbart. Den vårdare som svarar på samtalet eller meddelandet kartlägger patientens situation och gör upp en individuell vårdplan. Man kan ofta genast få hjälp när det gäller bekanta besvär och frågor.

Vid behov hänvisas den kunden till en när- eller distansmottagning hos en lämplig expert.

Aava Luotsi – alla hälso- och sjukvårdstjänster genom en kontakt

Via Aava Luotsi vårdas redan cirka 10 000 patienter inom företagshälsovården. På grund av den stora efterfrågan förväntas antalet patienter till och med tredubblas år 2018.

Upp till 50 procent av alla kontakter med företagshälsovården kan lösas i Luotsi utan att kunden behöver besöka en läkarmottagning. Distansvården erbjuder fördelar som inte är möjliga inom den konventionella närvårdsmodellen. 

Kundens viktigaste fördelar i Luotsi

  • Vården är flexibel och tillgänglig oberoende av var man bor eller arbetar.
  • När många välkända och vanliga besvär sköts på distans (till exempel influensa och urinvägsinfektioner), sparar man både arbetstagarens tid och arbetsgivarens pengar.
  • Via digitjänsten kan man låta göra upp enkäter på förhand, vilket betyder att företagshälsovårdaren eller -läkaren redan har tillgång till väsentlig information.
  • Förnyandet av recept och remisser till laboratorium som görs på distans sparar patientens tid och möda. 

Begär anbud från Aava företagshälsovård

Läs mer om Aava Luotsi företagshälsovård.

Om du redan är kund hos Luotsis företagshälsovård kan du kontakta Luotsi-teamet på numret: 010 380 5600

 

 

Aava digipalvelu

Be om en offert

Intresserad? Kontakta Aava företagshälsovård.

Till kontaktblanketten