Coronameddelande till Aavas kunder

Published on 1.4.2020

I detta meddelande har vi sammanställt anvisningar och tips för Aavas privat- och företagshälsovårdskunder.

Specialisternas mottagningar under epidemin

Vi sköter alla sjukdomar och besvär, även medan coronavirusepidemin pågår. Fundera inte på dina symtom i ensamhet, utan fråga vid behov om råd hos Aavas kundtjänst eller företagshälsovård. Vi hänvisar dig vidare.

Vi önskar ändå att kunderna iakttar särskild försiktighet och inte kommer till läkarcentralen med luftvägssymtom (bl.a. snuva, hosta, feber, halsont och andnöd). På detta sätt kan vi skydda övriga kunder och vårdpersonalen från smitta.

Medan coronavirusepidemin pågår rekommenderar vi Aavas kunder att i första hand använda sig av våra distansmottagningstjänster.

Obs! Om det vid en distansmottagning konstateras att behovet av sjukledighet är kortare än 10 dygn, kan sjukledighetsintyget sändas till patienten med krypterad e-post som PDF-bilaga. Arbetstagaren lämnar intyget själv till arbetsgivaren.

Om din sjukdom inte kan behandlas via distansmottagningen är du välkommen till vårt verksamhetsställe. För att minimera smittorisken har vi koncentrerat vården av patienter med luftvägsinfektioner till verksamhetsställena i Kampen, Hagalund och Träskända, och avgränsade utrymmen på dessa mottagningar. Sjukvårdspersonal möter patienterna direkt vid dörren, kartlägger symtomen och hänvisar patienter både med och utan symtom vidare till separata utrymmen. 

När en kund anländer till en mottagning på grund av symtom på infektion, ingår i mottagningspriset en separat avgift på 10 € för den skyddsutrustning som behövs medan epidemin pågår.

Vid behov kan du be om råd hos vår kundtjänst 010 380 3838

Coronavirustester

Coronavirustester utförs på Aavas verksamhetsställen i Träskända, i Oulu Rusko och i Helsingfors i Kampen. En coronavirusundersökning görs endast med läkarremiss. Läkaren gör i första hand en bedömning av behovet av testning på distansmottagningen.

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

Privatkunder:

Om du misstänker smitta, har luftvägssymtom men mår relativt bra, kan du sköta om dig hemma. (THL:s anvisningar för vård av coronavirus hemma. – på finska) Det viktigaste är att du stannar inomhus och undviker alla onödiga människokontakter. Viruset smittar lätt. Du får också hjälp hos hälsorådgivningen i din egen kommun. 

Boka vid behov tid till Aavas distansmottagning eller kontakta Aavas kundtjänst per telefon på 010 380 3838. Du får också hjälp hos hälsorådgivningen i din egen kommun. 

Du kan också göra Oma olos coronaenkät. Symtombedömningen är avsedd för att bedöma sannolikheten för coronavirussmitta och för att ge råd om hur man hindrar att infektionen sprider sig och bedömer behovet av vård.

Aavas företagshälsovårdskund, anställd:

Om du misstänker coronavirus eller har symtom på luftvägsinfektion, kontakta din egen företagshälsovårdare, distansläkare, företagsläkare eller Aavas kundtjänst per telefon på 010 380 3838. Luotsi-kund, vänligen kontakta Luotsi. Du får också hjälp hos hälsorådgivningen i din egen kommun. 

Vi önskar kontakt per telefon för att vi ska kunna betjäna våra kunder tryggt under epidemin.

Råd och allmän information om det nya viruset ges även av den riksomfattande telefonrådgivningen som öppnats för detta ändamål. Tjänsten är öppen vardagar klockan 8–21 och lördagar klockan 9–15. Rådgivningsnumret är 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger dock inte hälsorådgivning eller handledning i akuta symtom som kräver jourbesök.

Retur från utlandet

Enligt THL:s rekommendationer ska alla som återvänder/har återvänt från utlandet avhålla sig från kontakt med andra människor så långt det är möjligt, dvs. leva under karantänliknande förhållanden i 14 dygn. Om du under denna tid behöver kontakta läkare, vänligen boka en distansmottagningstid.

Hygien är fortsättningsvis det viktigaste sättet att förhindra smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig mot och förhindra spridningen av coronaviruset och övriga luftvägsinfektioner är att iaktta god hand- och hosthygien.

Till kundorganisationen inom Aavas företagshälsovård

Vi rekommenderar att ni på er arbetsplats grundar en grupp, som överväger hur man kan undvika att ett stort antal anställda insjuknar samtidigt, samt utvecklar lösningar för att stödja de anställda i undantagssituationen.

Arbetsgivaren bör under coronavirusepidemin bedöma om risken att smittas av coronavirus i arbetet är förhöjd jämfört med resten av befolkningen. I riskbedömningen bör man beakta exempelvis antalet närkontakter och deras längd samt möjligheten att skydda sig. Företagshälsovården hjälper i riskbedömningen.

Kontakta gärna er kontaktperson inom företagshälsovården – vi stöder hanteringen av undantagssituationen på många sätt. Vår företagshälsovårdspersonal ordnar bl.a. frågetimmar i anslutning till coronaviruset.

Företagshälsovårdsteamen ordnar också olika slags infoevenemang på distans med anledning av coronaläget. Till exempel:

  • Stöd i vardagen under undantagssituationen
  • Tips för distansarbete
  • Chefsarbete i coronavirusläget: leda distansarbete, stödja de anställdas arbetsförmåga och välbefinnande

Rekommendationer och anvisningar gällande resor och karantän

Världshälsoorganisationen WHO har klassat coronavirusepidemin som en global pandemi. Risken för coronavirussmitta är förhöjd i Europa och övriga världen, och därför ska alla resor undvikas.

Arbetsplatserna bör även tänka på praxis gällande karantänläget för symtomfria och arbetsföra anställda. När en myndighet försätter en medborgare i karantän är denna person berättigad till dagpenning vid smittsam sjukdom. Det är skäl för arbetsgivaren att tänka över huruvida det är bättre att den anställde jobbar på distans eller är försatt i karantän.

Finlands regering rekommenderar att alla som återvänder från utlandet ska stanna hemma i två veckor efter resan. Vissa arbetsgivare har förordnat sina anställda till distansarbete om det varit möjligt. Om en anställd som återvänder från utlandet har symtom på luftvägsinfektion ska hen kontakta företagshälsovården eller den offentliga hälso- och sjukvården per telefon.

I synnerhet under den tid epidemin av luftvägsinfektion pågår, rekommenderar vi en frånvaro från arbetet i 7–10 dygn med chefens samtycke. På grund av smittorisken är det skäl att en anställd med influensasymtom hålls borta från arbetsplatsen.

Dagpenning vid smittsam sjukdom

En anställd som en myndighet satt i karantän kan få dagpenning vid smittsam sjukdom. Information om FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom.

Gör så här om en coronavirussmitta misstänks hos en person på arbetsplatsen

Den insjuknade skickas till ett rum eller ett område där personen inte kan smitta andra. Personen kan kontaktas till exempel per telefon. Personen kan kontakta företagshälsovården eller den lokala hälsovårdscentralen per telefon.

Länkar som det lönar sig att följa dagligen:

Arbetshälsoinstitutets instruktion för företag

Aktuellt om coronaviruset COVID19

Timo Vänttinen
överläkare, företagshälsovård
Läkarcentralen Aava

Dela med dina vänner

Aavan uutiskirje

Piditkö tästä artikkelista? Tilaa Aavan uutiskirje, niin saat ajankohtaiset juttumme ja uutisemme säännöllisesti suoraan sähköpostiisi.