Coronameddelande till Aavas kunder

Published on 1.4.2020

Medan coronavirusepidemin pågår rekommenderar vi Aavas kunder att i första hand boka tid till distansmottagning, särskilt alla kunder som har luftvägssymtom. I detta meddelande har vi sammanställt viktig information för Aavas privat- och företagshälsovårdskunder.

Information om coronaviruset, virusets spridning och anvisningar uppdateras på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Vi på Läkarcentralen Aava följer instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och uppdaterar regelbundet våra anvisningar enligt dessa.

Specialisternas mottagningar under epidemin

Vi sköter alla sjukdomar och besvär, även medan coronavirusepidemin pågår. Vi önskar ändå att kunderna iakttar särskild försiktighet och inte kommer till läkarcentralen med luftvägssymtom. På detta sätt kan vi skydda övriga kunder och vårdpersonalen från smitta.

Om du har luftvägssymtom eller misstänker att du har blivit utsatt för coronaviruset, boka tid till distansmottagningen eller byt ut din tid till närmottagningen mot en distansmottagningstid. Behöver du besöka mottagningen av någon annan orsak, men har influensa, ska du boka en tid till distansmottagningen eller börja med att kontakta vår kundtjänst.

Läs mer om våra distansmottagningar här och boka tid. Vår kundtjänst hjälper dig med att byta tid på numret 010 380 3838. 

Coronavirustester

Aava börjar testa för coronaviruset från och med måndag 23.3.2020 i Träskända och från och med tisdag 24.3.2020 i Kampen i Helsingfors. 

En coronavirusundersökning (på finska) görs endast med läkarremiss. Läkaren gör i första hand en bedömning av behovet av testning pådistansmottagningen. 

Kontrollera vilka kriterier som gäller för coronavirustestning på Institutet för hälsa och välfärds webbplats: Kriterier för provtagning för coronaviruset (på finska)

En person som har testat positivt för coronaviruset och bekräftats bära på viruset sätts i isolering. Patienten får anvisningar om isoleringen och vårdföreskrifter av läkaren. En patient som blir sämre under egenvården i hemmet, bör kontakta den offentliga sjukvården.

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

Privatkund:

Om du misstänker smitta, har du luftvägssymtom, men du är annars i gott skick, kan du lida av hemmet. (THL riktlinjer för hemvård av coronavirus sjukdom.) Det viktigaste är att du stannar inomhus och undviker alla onödiga mänskliga kontakter. Viruset är känsligt för överföring. Du kan också få hjälp av din kommuns hälsoråd.

om du behöv, boka en tid hos Aavas distansläkare eller kontakta Aava’s kundtjänst per telefon på 010 380 3838.

Kund inom Aava’s företagshälsovård, arbetstagare:

om du misstänker coronavirus, har du luftvägssymtom kontakta din egen företagshälsovårdare, distansläkare, företagsläkare eller Aava’s kundtjänst per telefon på 010 38 03 838. Luotsi-kund, vänligen kontakta Luotsi. Även den rikstäckande jourtelefonen 116 117 ger råd.

Vi önskar kontakt per telefon för att vi ska kunna betjäna våra kunder tryggt under epidemin.

Råd och allmän information om det nya viruset ges även av den riksomfattande telefonrådgivningen som öppnats för detta ändamål. Tjänsten är öppen vardagar klockan 8–21 och lördagar klockan 9–15. Rådgivningsnumret är 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger dock inte hälsorådgivning eller handledning i akuta symtom som kräver jourbesök

Hygien är fortsättningsvis det viktigaste sättet att förhindra smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig mot och förhindra spridningen av coronaviruset och övriga luftvägsinfektioner är att iaktta god hand- och hosthygien.

Tvätta alltid händerna

 • när du kommer utifrån in
 • innan du tillreder mat och börjar äta
 • efter toalettbesök eller blöjbyte
 • efter att du snutit dig, hostat eller nyst
 • efter att du vidrör samma ytor som en person med influensa

Obs! Undvik också att skaka hand och hälsa på sådana sätt där du inte behöver röra vid andra.

Hosta rätt och förhindra att mikroberna sprider sig

 • Skydda din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser.
 • Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i övre delen av ärmen på din blus, inte i dina händer.
 • Lägg den använda näsduken i papperskorgen omedelbart.
 • Undvik att vidröra ansiktet med otvättade händer.

Anvisningar för kundorganisationen inom Aavas företagshälsovård

Vi rekommenderar att ni bildar en grupp på arbetsplatsen som tar ansvar för förberedelserna inför en eventuell epidemi av smittsam sjukdom.

 • Distansarbeta om möjligt.
 • Håll bara oundvikliga möten där deltagarna måste vara fysiskt närvarande.
 • Om möjligt, utnyttja virtuella möten och elektronisk kommunikation.
 • När våren framskrider, ta fram cykelställningarna så snabbt som möjligt.
 • Utnyttja flextid om möjligt och öka möjligheterna till skiftarbete vid behov, för att de anställda inte ska behöva använda kollektivtrafikmedel i rusningstrafik och för att det ska finnas så få anställda som möjligt samtidigt på arbetsplatsen.

Rekommendationer och avisningar gällande resor och karantän

Världshälsoorganisationen WHO klassade coronavirusepidemin som en global pandemi. I och med detta har Institutet för hälsa och välfärd frångått klassificeringen av länder och områden som epidemiområden. Risken för coronavirussmitta är förhöjd i Europa och övriga världen, och därför ska alla resor undvikas.

Arbetsplatserna bör även tänka på praxis gällande karantänläget för symtomfria och
arbetsföra anställda. När en myndighet försätter en medborgare i karantän är denna person berättigad till dagpenning vid smittsam sjukdom. Då är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för karantäntiden. Det är skäl för arbetsgivaren att tänka över huruvida det är bättre att den anställde jobbar på distans eller är försatt i karantän.

Det finns ett antal finländare i arbetsför ålder i epidemiområdena som håller på att återvända till Finland. Finlands regering rekommenderar att alla som återvänder från utlandet ska stanna hemma i två veckor efter resan. Vissa arbetsgivare har förordnat sina anställda till distansarbete om det varit möjligt. Om en anställd som återvänder från ett epidemiområde har symtom på luftvägsinfektion ska hen kontakta företagshälsovården eller den offentliga hälso- och sjukvården per telefon.

I synnerhet under den tid epidemin av luftvägsinfektion pågår, rekommenderar vi en frånvaro från arbetet i 5–10 dygn med chefens samtycke. På grund av smittorisken är det skäl att en anställd med influensasymtom hålls borta från arbetsplatsen.

Dagpenning vid smittsam sjukdom

En anställd som en myndighet satt i karantän kan få dagpenning vid smittsam sjukdom. Information om FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom.

Gör detta om en person på arbetsplatsen misstänks ha en koronainfektion

Den drabbade hänvisas till ett rum eller område där de inte är smittade. Han kan vara ansluten via telefon. Om du är sjuk kan du kontakta företagshälsovården eller din lokala hälsocentral via telefon.

Länkar som det lönar sig att följa dagligen:

Arbetshälsoinstitutets instruktion för arbetsgivare

Aktuellt om coronaviruset COVID-19

Timo Vänttinen
överläkare, företagshälsovård
Läkarcentralen Aava

Dela med dina vänner

Aavan uutiskirje

Piditkö tästä artikkelista? Tilaa Aavan uutiskirje, niin saat ajankohtaiset juttumme ja uutisemme säännöllisesti suoraan sähköpostiisi.