Ginström Robert

Ginström Robert

Specialistläkare inom öron-, näs- och strupsjukdomar

Welcome to Aava

Jag sköter allehanda problem och sjukdomr som hör till min specialitet med en 27 år lång erfarenhet av mottagningsverksamhet och därtill 16 år som sjukhusläkare, t.ex.:

- näsproblem, näsblödningar, allergier
- sjukdomar i näsans bihålor
- problem i munhålan
- svalgproblem: inflammationer, tonsillerna, snarkning, halsont
- problem i nedre svalget med rösten, sväljandet och klumpkäsla i halsen
- öronproblem: nedsatt hörsel, vaxputsning, trauma, inflammationer och värk
- hud och slemhinneförändringar i huvud- och halsregionen

Jag uför åtgärder som hör till mitt specialområde i lokalbedövning och anestesi, t.ex. bihålepunktioner, insättning av luftningsrör i öronen, tonsilloperationer, operation av hud- coh slemhinneförändringar, skopering av övre luftvägarna.
 

Specialområde
Öron-, näs- och halssjukdomar
Modersmål
Svenska
Finska
Språkkunskap
Engelska
Svenska
Finska

Verksamhetsställen

Utbildning

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar(1995)

Nästa lediga tider