Lindén Maria

Lindén Maria

Arbetshygieniker, expert inom företagshälsovård

Welcome to Aava

Jag erbjuder arbetshygieniska tjänster till såväl företagshälsans kundföretag som till företagshälsovårdsteamen.
Du kan kontakta mig i ärenden som gäller
Inomhusluftproblem
Buller
Kemiska agenser
Fysikaliska belastningsfaktorer
Jag gör riktade arbetsplatsutredningar, konsulteringar, utlåtanden, utbildar, planerar och utför mätningar.

Välkommen att ta kontakt.

Modersmål
Svenska
Språkkunskap
Engelska
Finska

Utbildning

FM, työhygieenikko, työterveyshuollon asiantuntija (2018)

Nästa lediga tider