Linden Maria

Arbetshygieniker, expert inom företagshälsovård

Välkommen till min mottagning

Företagshälsovårdens kundföretag får gärna ta kontakt gällande konsulteringar om buller, ventilation eller kemikalier på arbetsplatsen.
Jag gör konsulteringar åt både företagshälsovårdsteam och företag.
Jag hjälper också gärna med mätningar och planering av olika mätningar på arbetsplatserna.
Även i frågor som gäller skyddsutrustning konsulterar jag gärna.

Ta gärna kontakt per telefon eller e-post!

Modersmål
Svenska
Språkkunskap
Engelska

Nästa lediga tider