Pietikäinen Risto

Specialläkare i inre medicin och infektionssjukdomar