Rainio Pekka

Specialläkare i thorax- och vaskulärkirurgi