Tiikkainen Mirja

Specialistläkare inom inre medicin och endokrinologi