Aava företagshälsovård

Framgången bygger på personalens välbefinnande 

  • Det främsta målet för vår företagshälsovård är att organisationen har motiverade arbetstagare som skapar en välmående och produktiv arbetsgemenskap.  

  • Aava är en smidig partner inom företagshälsovård. Vi förstår att organisationens behov förändras, och vi anpassar vår verksamhet på ett flexibelt sätt.   

  • Vi utvecklar kontinuerligt nya tjänster. Läs mer om distansvårdstjänsten Luotsi och vår välbefinnandeenhet Aava Virta.  

  • Det förebyggande arbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi tar hand om din personals välbefinnande och följer upp att vården fungerar.  

  • Hos Aava får man snabbt vård. 

  • Vi granskar effektiviteten i vår företagshälsovård med förstoringsglas och reagerar snabbt vid behov.   

  • Vi gör er start eller övergång till kund hos Aava företagshälsovård så smidig som möjligt. Välkommen till Aava!  

Aava erbjuder företagshälsovårdstjänster överallt i Finland. Vi har 14 verksamhetsställen på 10 orter, dessutom utnyttjar vi vårt omfattande partnernätverk.   

Den flexibla distansvårdstjänsten Luotsi 

Som kund hos Aava får du tillgång till tjänsten Aava Luotsi, som erbjuder snabb och högklassig vård. När en kund tar kontakt via Luotsi svarar en yrkesperson inom hälso- och sjukvården, och vården inleds omedelbart. Luotsi-teamet följer också upp att vården fungerar.  

Friskare arbetstagare – på Aava Virta satsar vi på proaktivt välbefinnande  

En välmående organisation är en produktiv och attraktiv arbetsplats. Aava Virta-välbefinnandeenhetens experter erbjuder utbildning för att utveckla välbefinnandet inom din organisation.  

Välkommen som kund hos Aava! 

Blev du intresserad? 

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.