Aava företagshälsovård - Livskraft åt företagen

  • Har företagshälsovården och ditt företag samma målsättningar? 
  • Vågar din företagsläkare säga nej om en anställd ber om sjukledighet? 
  • Kan din företagshälsovård identifiera och lösa problem gällande personalens arbetsförmåga? 

Om du tvekar att svara ”ja” på någon av dessa av frågor, eller om ditt företag helt saknar en partner för företagshälsovården, så har vi på Aava någonting att berätta. 

Företagshälsovården måste förnya sig

Den tid då företagshälsovården passivt väntade på att de anställda skulle ta kontakt är förbi. Förr bokade man tid till första bästa lediga företagsläkare eller skötare när den anställda ringde. Man frågade inte i förväg vilka tjänster den anställda verkligen behövde. 

Denna verksamhetsmodell, som endast erbjuder en lösning åt alla, har inte längre någon framtid. En företagshälsovård som endast erbjuder vård av symptomen kan inte utveckla sig. 

Dags att tänka om hur företagshälsovården fungerar? 

Vid Aava lägger vi vikt vid att uppehålla hälsan. Då arbetstagaren ber om sjukledighet vågar vi tro att orsaken till detta kan vara någonting annat än en dålig motståndskraft. Vårt team inom företagshälsovården har de verktyg och det stöd som behövs för att permanent få den anställda att ändra sina levnadsvanor. 

Då de anställda tar bättre hand om sin hälsa, minskar frånvaron i arbetet och företagets hela livskraft förbättras. Vi är övertygade om att en allt mer riktad vård kommer att vara det följande stora steget inom företagshälsovården. Vid en riktad vård utför man rätt åtgärder i rätt tid.

På Aava gör vi  så här 

Slut på bollandet mellan olika läkare. Vi sätter stopp för en diffus  vård som inger en känsla av att behandlingen varit ofullständig. För vården ansvarar ett företagshälsovårdsteam, som känner till personalen och förhållandena vid ditt företag. 

Förebyggande insatser. Vi identifierar de risker som kan påverka arbetsförmågan och maximerar närvaron vid arbetet genom att ingripa i tid. Vi ser till att dina anställda får rätt tjänster.

Smärtpunkterna identifieras på ett beslutsamt sätt. Vi vårdar människan som helhet, inte bara symptomen. Vår vård är individuell och riktar sig direkt till orsaken till problemet. 

Vi ger ditt företag livskraft. Vi ger dina anställda förutsättningar för en förändring. Förändringarna ökar välmåendet och produktiviteten i både arbetet och det övriga livet. 

Blev du intresserad? 

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.