Företagshälsovård för anställda

En central uppgift för företagshälsovården är att följa upp och upprätthålla medarbetarnas hälsa och förebygga uppkomsten av yrkesrelaterade sjukdomar.
Individens arbetsförmåga kan försämras till exempel på grund av sjukdom eller problem i livssituationen. Störningar i arbetet kan även vara relaterade till arbetsuppgifterna, arbetets organisering, verksamhetssätten i arbetsgemenskapen, organisationen eller arbetsmiljön.

Förebyggande företagshälsovård omfattar bl.a.:
•    främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar
•    motivering till att främja den egna hälsan och en balanserad livshantering,
•    stöd för säkerhet i arbetet
•    identifiera sänkt arbetsförmåga i ett så tidigt skede som möjligt
•    utredning, bedömning och uppföljning av arbets- och funktionsförmåga
•    utredning av belastningsfaktorer i arbetet
•    utarbetande och uppföljning av åtgärdsförslag, uppföljning och främjande av att medarbetare med funktionsnedsättning klarar sig i arbetet, utredning av rehabiliteringsbehov,
•    rådgivning om rehabilitering eller hänvisning till medicinsk eller yrkesmässig rehabilitering.
 

Förebyggande är grunden för företagshälsovården

Förebyggande och förutseende verksamhet utgör grunden för företagshälsovården. Sjukvård med fokus på företagshälsovård stödjer förebyggandet och utgör en viktig del i att upprätthålla och återställa hälsan och arbetsförmågan.

Läkarcentralen Aava genomför sjukvården i den omfattning som avtalats i kundens företagshälsovårdsavtal.

Tidsbeställning hos företagshälsovårdare eller företagsläkare

Kontaktinformationen till företagshälsovårdare, företagsläkare, företagsfysioterapeuter och företagspsykologer finns i expertsökningen eller på verksamhetsställenas sidor. Tider kan beställas via tidsbeställningssystemet på internet eller hos vår kundtjänst på numret 010 380 3838.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med kundservicen med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: