Företagshälsovård för anställda

Alla anställda har rätt till företagshälsovård, oberoende av varaktigheten eller typen av anställningsförhållande. Aava tar årligen hand om 80 000 anställdas hälsa och arbetsförmåga. Om ditt företag har kontrakt för sin företagshälsovård med Aava så kan du hitta nyttig information och de vanligaste blanketterna på denna sida.

Känner du till din företagshälsovård? Utred följande saker

Att sköta ärenden vid företagshälsovården är lätt om du reder ut några saker i förväg. Om du inte känner till namnet på din företagshälsovårdare och din företagsläkare, fråga din arbetsgivare. Åt företagen utnämns också en arbetsfysioterapeut och en företagspsykolog. Tillsammans bildar dessa fyra experter ett företagshälsovårdsteam, som ansvarar för din arbetsgivares företagshälsovård.

Att känna till uppgifterna om omfattningen av din företagshälsovård är också bra. Har din arbetsgivare en lagstadgad företagshälsovård eller ett mera omfattande kontrakt som inkluderar sjukvård? Detta inverkar på om företagshälsovården täcker hälsovårdsbesök utöver de som planerats i förväg. Det lönar sig också att fråga vilket av Aavas verksamhetsställen du i första hand ska besöka, samt om du kan använda företagshälsovårdens tjänster utanför arbetstiden.

Grunden för företagshälsovården utgörs av hälsokontrollerna

Hälsokontrollerna är en del av den lagstadgade företagshälsovården som varje arbetstagare blir bekant med under sitt arbetsliv. De anställda går på hälsokontroller i början av anställningen och därefter med jämna mellanrum. Den anställdes hälsa, arbetsförhållanden och hur krävande arbetet är bestämmer hur ofta hälsokontrollerna utförs och hur omfattande de är. Du får noggrannare information av din arbetsgivare och av ditt företagshälsovårdsteam om hur dina hälsokontroller fördelas.

Vad gör jag om jag blir sjuk?

Den flesta arbetsgivare erbjuder sina anställda sjukvård utöver den lagstadgade företagshälsovården. Det betyder att du vid behov kan gå till företagshälsovårdarens eller till företagsläkarens mottagning. Tiden kan du reservera på nätet eller per telefon 010 380 3838. Fråga först din arbetsgivare så att din företagshälsovård säkert omfattar sjukvård.

Vanligtvis ingår företagshälsovårdarens och företagsläkarens vård samt de behövliga laboratorie- och röntgenundersökningarna i sjukvården. Utöver detta betalar arbetsgivaren i vissa fall också de konsultationer som görs av företagshälsovårdens specialistläkare för att avgöra arbetsförmåga eller vårdmöjligheter, men vårdansvaret förblir hos företagsläkaren.

Vilka övriga tjänster kan jag få?

En högklassig företagshälsovård utgör en konkurrensfördel för arbetsgivaren. Därför vill många arbetsgivare erbjuda sina anställda omfattande hälsovårdstjänster. Förutom sjukvård kan företaget till exempel erbjuda ett besök hos en valfri specialistläkare om året. Vissa arbetsgivare har därtill en sjukförsäkring som täcker arbetstagarnas läkarbesök. Också dessa saker lönar det sig att reda ut med arbetsgivaren.

Måste jag betala någonting själv?

Ibland utförs åtgärder vid mottagningen som inte ingår i företagshälsovårdskontraktet. Då betalar den anställde själv den extra tjänsten. Sådana åtgärder kan till exempel vara ultraljudsundersökningar i samband med graviditet, borttagning av födelsemärken och endoskopi. I dessa fall berättar läkaren alltid hur stora kostnaderna för åtgärden kommer att bli och den anställde bestämmer själv om åtgärden skall utföras.

Du kan också nå ditt företagshälsovårdsteam på eAava

eAava är Aavas nättjänst där du konfidentiellt kan diskutera din hälsa med ditt företagshälsovårdsteam. Om din arbetsgivare använder eAava är det lättast att kontakta din företagshälsovård med eAava. På basen av diskussioner via chat-tjänsten bedömer företagshälsovårdaren din situation och ber dig vid behov att uppsöka mottagningen eller företagsläkaren. Om det krävs tilläggsuppgifter för besöket får du i förväg blanketter att fylla i via eAava. Läs mera om eAava eller logga in i tjänsten.

Logga in i Omakanta-tjänsten, det lönar sig!

Har du redan bekantat dig med Omakanta-tjänsten? Kanta, d.v.s. det nationella hälsoarkivet, samlar alla medborgares hälsouppgifter på ett och samma ställe och minskar det dröjsmål för vården som uppkommer om patientuppgifterna måste beställas. Vi rekommenderar varmt att du skriver in dig i tjänsten och ger ditt samtycke till att lämna ut dina patientuppgifter. Detta hjälper ditt företagshälsovårdsteam att utföra ett ännu bättre arbete för din hälsa. I Omakanta kan du också se alla dina elektroniska recept och uppgifter om dina besök vid Aava.

Kan vi hjälpa med någonting annat?

Vi tycker alltid det är bra när våra företagshälsovårdskunder vänder sig till oss gällande fritidens hälsoärenden. Om du eller din familj behöver övriga hälsotjänster lönar det sig att koncentrera hälsotjänsterna till Aava. Vi känner dig redan, och alla nödvändiga uppgifter finns i vår databank. Våra allmän- och specialistläkare tar emot både privat- och företagskunder och du kan därför i övriga hälsoärenden anlita den läkare som du redan känner från företagshälsovården. Ett långvarigt läkarförhållande lönar sig, vården fortsätter på ett naturligt sätt efter tidigare besök.