Företagshälsovård Esbo

Vår företagshälsovård i Esbo betjänar vid två verksamhetsställen, Aava Hagalund och Aava Karaporten.

Företagshälsovård Aava Hagalund

Vid företagshälsovården i Aava Hagalund har vi mottagning med

  • 5 företagshälsovårdare
  • 5 företagsläkare
  • 3 företagsfysioterapeuter
  • 2 företagspsykologer

Företagshälsovårdsteamen vid Aava Hagalund är specialutbildade i företagshälsovård och har en lång erfarenhet inom företagshälsovården. Vid företagshälsovården i Hagalund finns ett laboratorium, röntgentjänster, sjukskötarmottagning, allmän- och specialistläkarmottagning och fysioterapimottagning.

Till specialområden vid företagshälsovården i Hagalund hör vård av astma, missbrukarvård, debriefing, strålningsärenden, kognitiv psykoterapi, mindfulness, u-landsmedicin, viktkontroll och förebyggande vård av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Företagshälsovård Aava Karaporten

Vid företagshälsovården i Aava Karaporten har vi mottagning med

  • 4 företagshälsovårdare
  • 4 företagsläkare
  • 2 företagsfysioterapeuter
  • 2 företagspsykologer

Företagshälsovårdsteamen vid Aava Karaporten har specialutbildning i företagshälsovård och har en lång erfarenhet inom företagshälsovården. Vid Karaporens företagshälsovård finns ett laboratorium.

Till specialområdena vid företagshälsovården i Karaporten hör utveckling av företagshälsovårdens processer och samarbete med ett riksomfattande kundteam, IPT och PT-korttidsterapier individuellt och i grupper samt stöd och råd åt arbetsresande.

eAava och distansläkarna betjänar överallt

Företagshälsovården i Esbo kompletteras av de elektroniska tjänsterna i eAava. Via vår nya nätbaserade service får du snabbt kontakt med ditt företagshälsovårdsteam och där kan du också enkelt redigera ditt kundförhållande. Läs på vilka sätt eAava kan förbättra företagshälsovården vid ditt företag.

Aavas specialister hjälper dig också via distansmottagningen, om tjänsten hör till företagshälsovårdskontraktet. Flera av Aavas läkare, bland annat allmänläkare, gynekologer och reseläkare har telefonmottagning. Aava Luotsi-tjänsten gör företagshälsovårdens distansmottagning ännu effektivare än tidigare.

Tag kontakt 

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.