Aava Luotsi – alla hälso- och sjukvårdstjänster genom en kontakt

Aava Luotsi är en företagshälsotjänst som känner kundföretaget och dess arbetstagare. När en kund tar kontakt svarar en yrkesperson inom hälso- och sjukvården, och vården inleds därmed omedelbart. Man slipper onödiga läkarbesök och sparar tid, möda och pengar.

Ett multiprofessionellt team

Aava Luotsis multiprofessionella team sköter 50 procent av fallen på distans, vilket ger kundföretaget en inbesparing på upp till 20 procent i kostnaderna för hälso- och sjukvård. Vården börjar redan vid den första kontakten, och vid behov hänvisas den anställda till en när- eller distansmottagning hos en lämplig expert.

Luotsi är smart

Den anställdas servicestig inleds genom smart servicehandledning. Luotsi kan med hjälp av data följa med de anställdas hälsa och kartlägga riskfaktorer som hotar den anställdas hälsa samt proaktivt ta hand om den anställdas välbefinnande. Luotsi följer upp behandlingens effektivitet och kallar vid behov patienten till kontrollbesök. Luotsi samlar in heltäckande information om kunden och de anställda, som används i hälso- och sjukvården på både individ- och organisationsnivå. 

Vill du veta mer?

Ta kontakt via myynti@aava.fi eller fyll i vårt kontaktformulär.