En motiverad personal skapar ett livskraftigt företag

Hälsotillståndets inverkan på arbetsförmågan betonas för mycket. Motivationen är en av de viktigaste faktorerna som påverkar arbetsförmågan. Den skapar, upprätthåller och riktar in individens verksamhet. Motivation och arbetshälsa hänger tätt ihop. Därför är omsorgen om motivationen närvarande även i Aavas företagshälsovård.

En yttre motivation skapar inte entusiasm

Motivation är inte en ärvd eller anskaffad egenskap utan något som ständigt ändras och lever. Intern motivation kommer från att känna entusiasm för sitt arbete. När en anställd är internt motiverad arbetar hon bättre.

Extern motivation skapas med arvoden och sanktioner som nödvändigtvis inte är det bästa med tanke på prestationsförmågan. Extern motivation kan bli intern, om individens autonomi respekteras och målet börjar kännas personligen belönande.

Bygger dina anställda en mur eller ett slott?

Oftast tänker man att den anställda bär ansvaret för motivationen. Det stämmer inte! Om muraren murar tegel efter tegel utan att veta att han bygger ett slott är motivationen inte stor. Ledningen skapar arbetsmiljön där de anställdas motivation växer och blir starkare.

Motiverade anställda

  • Är produktiva, skapar nytt och inspirerar sin arbetsgemenskap
  • Är inte sjuklediga i onödan
  • Kommer tillbaka till jobbet snabbare efter att de varit sjuka
  • Tar gärna hand om sin hälsa
  • Tar bättre hand om sitt ork

Ett schema för att få den inre motivationen att växa

Enligt Richard M. Ryans och Edward L. Decs teori om självstyre skapas den interna motivationen av tre olika faktorer. Här på Aava har vi lagt till arbetets betydelse i schemat.

1. Förmåga: Har jag de kunskaper och färdigheter som arbetet behöver? Upplever jag känslor av kontroll oftare än utmaningar?

2. Autonomi: Kan jag påverka hur mitt arbete ser ut? Bär jag ansvar? Får jag använda mitt förnuft och min fantasi?

3. Gemenskap: Råder det en god stämning på arbetsplatsen? Är jag omgiven av människor med samma mål som jag? Arbetar jag med mina kolleger och inte mot dem?

+1 Betydelse: Upplever jag att arbetet är viktigt och i linje med mina värderingar? Får jag tack för jobbet och får jag känna att jag lyckats?

Ett motiverande företagshälsobesök

Befallningar skapar inte intern motivation. Människan själv har de rätta nycklarna för sitt välmående. Därför utbildas hela personalen på Aavas företagshälsovård till en motiverande vårdmetod som beaktar patientens utgångspunkter. Till exempel då en anställd vill sluta röka letar vi fram de medel som kommer från den interna motivationen och som gör att personen sannolikt lyckas.

Motivationsenkäten berättar om motivationsklimatet

Aavas motivationsenkät undersöker hur fyra olika motivationsfaktorer förverkligas i arbetsgemenskapen. Den anställda får personlig respons på enkäten och arbetstagaren får information om motivationsklimatet i arbetsgemenskapen. Motivationsklimatet ger en ny synvinkel på företagets sjukfrånvaro, personalens välmående och verksamhetens produktivitet.

Vi ordnar motivationscoachningar för företag som skräddarsys enligt motivationsklimatet. Under workshopparna som leds av företagshälsopsykologer coachar vi chefer i principerna för motiverande ledarskap. Vi lär de anställda identifiera sin motivationstyp och att ta ansvar för sitt välmående.

Blev du intresserad? 

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.