Företagshälsovård Träskända

Vår företagshälsovård i Träskända betjänar vid Aava Träskända.

Företagshälsovård Aava Träskända

Vid företagshälsovården i Träskända har vi mottagning med

  • 4 företagshälsovårdare
  • 6 företagsläkare
  • 1 företagsfysioterapeut
  • 1 företagspsykolog

Företagshälsovårdsteamen vidAava Träskända är specialutbildade i företagshälsovård och har en lång erfarenhet inom företagshälsovården. Vid företagshälsovården i Träskända finns ett laboratorium, röntgen, sjukskötarmottagning, allmän- och specialistläkarmottagning och fysioterapimottagning.

Till specialområdena vid företagshälsovården i Träskända hör avvänjning från tobak, styrning av pef-uppföljning, debriefing, EMDR-terapi, hypnos och avslappning, arbetshandledning, arbets- och organisationspsykologi, förlikning vid arbetsgemenskapstvister och Firstbeat-livsstilsanalyser. Vi erbjuder utbildning och handledning för första hjälpen, viktkontroll, livsstil, ergonomi och förebyggande vård av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Vid Aava Träskända får du intyg för arbetstagare i strålningsarbete, sjömansintyg och intyg för dykare.

eAava och distansläkarna betjänar överallt

Företagshälsovården i Träskända kompletteras av de elektroniska tjänsterna i eAava. Via vår nya nätbaserade service får du snabbt kontakt med ditt företagshälsovårdsteam och där kan du också enkelt redigera ditt kundförhållande. Läs på vilka sätt eAava kan förbättra företagshälsovården vid ditt företag.

Aavas specialister hjälper dig också via distansmottagningen, om tjänsten hör till företagshälsovårdskontraktet. Flera av Aavas läkare, bland annat allmänläkare, gynekologer och reseläkare har telefonmottagning. Aava Luotsi-tjänsten gör företagshälsovårdens distansmottagning ännu effektivare än tidigare.

Tag kontakt 

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.