Företagshälsovård Tusby

Vår företagshälsovård i Tusby betjänar vid Aava Tusby.

Företagshälsovård Aava Tusby

Vid företagshälsovården i Tusby har vi mottagning med

  • 2 företagshälsovårdare
  • 4 företagsläkare
  • 1 företagsfysioterapeut
  • 1 företagspsykolog

Företagshälsovårdsteamen vidAava Tusby är specialutbildade i företagshälsovård och har en lång erfarenhet inom företagshälsovården. Vid företagshälsovården i Tusby finns ett laboratorium, röntgen, sjukskötarmottagning, allmän- och specialistläkarmottagning och fysioterapimottagning.

Till specialområdena vid företagshälsovården i Tusby hör företagshälsovård för debriefing, diabetes, stöd och råd åt arbetsresande, tjänster för arbetstagare i strålningsarbete, företagshälsovård för små- och mellanstora företag, hudsjukdomar och yrkeshudsjukdomar.

eAava och distansläkarna betjänar överallt

Företagshälsovården i Tusby kompletteras av de elektroniska tjänsterna i eAava. Via vår nya nätbaserade service får du snabbt kontakt med ditt företagshälsovårdsteam och där kan du också enkelt redigera ditt kundförhållande. Läs på vilka sätt eAava kan förbättra företagshälsovården vid ditt företag.

Aavas specialister hjälper dig också vid distansmottagningen, om tjänsten hör till företagshälsovårdskontraktet. Flera av Aavas läkare, bland annat allmänläkare, gynekologer och reseläkare har telefonmottagning. Aava Luotsi-tjänsten gör företagshälsovårdens distansmottagning ännu effektivare än tidigare.

Tag kontakt 

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.