Prislistor

 • Vi ber dig uppmärksamma att prislistan endast omfattar en del av Aavas tjänster.
 • Läkarna bestämmer själva sina arvoden och utifrån dessa bildas besöksavgiften.
 • Aava debiterar en expeditionsavgift.
 • KanTA-avgift tas ut för läkarnas mottagningar och ingrepp.
 • FPA ersätter en del av expeditionsavgiften, undersöknings- och vårdkostnaderna. Vårt verksamhetsställe använder FPA:s direktersättningsförfarande.
 • På Läkarcentralen Aava kan du betala kontant, med bank- eller kreditkort, via Aava-konto samt med Aava presentkort.
 • Läs mer

Ållman prislista

Lääkärikeskus Aava Oy:s allmän- och specialistläkare är självständiga yrkesutövare som själva fastställer sina arvoden. Till exempel kan docenters arvoden vara högre än de angivna, medan arvoden för läkare som fortfarande håller på att specialisera sig kan vara lägre. Arvodena varierar även efter specialisering.

Yleislääkäreiden tekemät toimenpiteet

Luomet, rasvasyylät, haavan ompelu, paiseen puhkaisu

Sis. yleislääkärin palkkion, laitosmaksun + 1 koepalan (PAD) tutkimisen

från
280.00 €

Exempel på mottagningspriser för våra specialistläkare efter specialisering (frånpriser)

från
165.00 €
från
124.00 €
från
129.00 €
från
129.00 €
från
98.00 €
från
129.00 €
från
155.00 €
från
134.00 €
från
144.00 €
från
155.00 €
från
37.00 €

Muut vastaanottajat

från
130.00 €

Erikoislääkäreiden tekemät toimenpiteet ja toteuttamat erikoishoidot

Hintaan lisätään lääkärin palkkio

från
360.50 €

Hintaan lisätään lääkärin palkkio

från
82.40 €

Sisältää lääkärin vastaanoton 45 min, diabeteshoitajan ohjauskäynnin 90 min, FreeStyle Libre lukijan ja kaksi kappaletta Libre sensoreita.

503.20 €

Sisältää diabeteshoitajan seurantakäynti 30 min ja kaksi kappaletta Libre sensoreita.

207.40 €

Sisältää lääkäri Markku Saraheimon konsultaatiokäynnin 60 min, diabeteshoitajan ohjauskäynnin  90 min, FreeStyle Libre lukijavuokran 2-4 vko ja  Libre Sensoreita 1-2 kpl.

402.20 €

1 sensori mittaa glugoosiarvon soluvälinesteestä 14 vrk ajan.

80.00 €

Distansmottagningar

En distansmottagning en specialist vid Aava ringer dig i början av den reserverade tiden från nummer 010 380 3800. Se till att du då är ledig och har telefonen till hands! Våra erfarna specialister behandlar många olika besvär och symtom via distansmottagningen – mera information här.

Obs. för icke avbokad distansmottagning debiteras 50% av normalpriset.

Allmänläkares och företagsläkares distansmottagning

81.35 €
sisältää kanta-maksun
41.00 €

Specialläkares distansmottagning

80.95 €
117.95 €
150.95 €
sisältää kanta-maksun
81.95 €
sisältää kanta-maksun
54.85 €
sisältää kanta-maksun

Andra distansmottagningar

Toiminta käynnistyy 30.3. alkaen.

75.00 €
81.95 €
sisältää kanta-maksun
146.95 €
sisältää kanta-maksun

Graviditetsklinik

FPA:s direktersättning beviljas för de ovan nämnda priserna. Ett undantag är emellertid ultraljudsundersökningar under graviditeten: FPA:s direktersättning beviljas endast i samband med screeningundersökningar (I-screening och strukturell screening). I övriga situationer kan man ansöka om ersättning för ultraljudsundersökningar hos FPA.

Undersökningar som kompletteras med 3D/4D/HD (High Definition) och kromosomundersökningar endast i Kvinnors Aava Kampen, övriga tjänster som erbjuds av Graviditetskliniken tillgängliga också i Aava Hagalund, Aava Keravan Terveyspuisto och Aava Östra centrum.

Tidsbeställning
• specialundersökningar och mödrarådgivning: 050 414 6704
• normala uppföljningsbesök 010 380 5100 eller www.aava.fi
• förfrågningar per e-post: raskausklinikka@aava.fi
 

Mottagningstider till specialistläkare inom kvinnosjukdomar, förlossningar och perinatologi

Söndagstid inom parentes

Mödrarådgivning

55.30 €
145.80 €

Gynekologi

I denna prislista finns riktgivande priser för de vanligaste gynekologiska tjänsterna i Läkarcentralen Aava. Grundpriset för ett gynekologiskt besök är mottagningsarvode enligt mottagningens längd. Gynekologerna vid Aava är självständiga yrkesutövare som själva definierar sitt mottagningspris. Varje gynekologs prislista finns på verksamhetsställena. Ultraljudsundersökningar och ingrepp som utförs på mottagningen faktureras alltid separat. Recept förnyas huvudsakligen i samband med mottagningsbesök.

Läkarcentralen Aava Oy använder FPA:s direktersättningsförfarande. För ultraljudsundersökningar som görs under graviditeten fås direktersättning endast i samband med screeningundersökningar.

Aava Graviditetsklinik och Unga Kvinnors Aava har egna specialprislistor.

Gynekologers mottagningspriser

Söndagstid inom parentes

Gynekologiska ultraljudsundersökningar i samband med mottagningen

Ultraljudsundersökningar under graviditeten i samband med mottagningen

Prisexempel på spiraler och ringar för behandling av framfall

208.00 €
25.00 €
54.20 €
5.00 €

Prisexempel på undersökningar som utförs/ordineras på mottagningen

Ehdollisuus= PAPA-lasi luetaan vain jos korkean riskin HPV-testi positiivinen

131.40 €
25.50 €
46.90 €

Lantionpohjan fysioterapia

Hinta ei sisällä ultraäänilaitteen käyttöä (52€/käyntisarja) eikä henkilökohtaisia harjoittelun apuvälineitä.

från
97.00 €

Magnet

Magnetkameraundersökningar (MRT)

 Magnet Kampen 3T prislista 

Vi erbjuder magnetkameraundersökningar i tre kategorier. Undersökningskategorin bestäms från fall till fall av en specialläkare i radiologi utifrån patientens medicinska problem och radiologiska fynd och i samarbete med behandlande läkare och patienten själv. I alla priser ingår ett utlåtande av en specialläkare i radiologi med specialkompetens inom det aktuella området samt vid behov digitala kopior av bilderna.

Operationer och ingrepp på Aava Sairaala

Yleistä tietoa leikkaushintoihin liittyen

Leikkaushinnastossa on vain osa Aava Sairaalassa tehtävistä leikkauksista. Tarkemmat hinnat ja tietoa eri leikkausmahdollisuuksista saat Aava Sairaalan henkilökunnalta.

Alla esitettyihin hintoihin lisätään aina poliklinikkamaksu ja KanTa-maksu. Erikoisinstrumentit, implantit, pad-näytteet ja muut laboratoriotutkimukset laskutetaan erikseen. 

från
570.00 €

Gynekologisia leikkauksia

Hintaa päivitetään
Hintaa päivitetään
från
2600.00 €
Hintaa päivitetään
Hintaa päivitetään
Hintaa päivitetään
HIntaa päivitetään
Hintaa päivitetään
Hintaa päivitetään
från
3332.00 €

Korva-, nenä- ja kurkkutautien toimenpiteet / leikkaukset

Plastikkirurgi på Aava Sairaala

från
1906.00 €
från
4036.00 €
från
7356.00 €
från
2503.00 €
Hintaa päivitetään
från
6793.00 €
från
7420.00 €
Vaatii kaksi leikkausta
från
1205.00 €
från
3727.00 €

Silmäleikkaukset

Urologiset toimenpiteet Aava Sairaalassa

Muut leikkaukset

från
4842.00 €
Hintaa päivitetään

Orto-Läkarna

Aava Orto-Läkarna använder FPA:s direktersättningsförfarande. Du får FPA:s direktersättning när du visar ditt FPA-kort och betalar avgiften för läkarmottagningen. Ersättningen dras av direkt från avgiften som debiteras, och du betalar endast självriskandelen. Vi beviljar direktersättning för läkararvoden och undersökningar/vård (röntgen).

Mottagningsprislista

från
93.00 €
från
77.00 €
från
64.00 €
från
36.00 €
från
22.00 €
från
50.00 €
från
80.00 €

Plastikkirurgi (Aava Naturalis)

 

 • I priserna ingår mervärdesskatt på 24 procent enligt den nya momsen.
   
 • På priserna tillkommer behövliga implantat, stöd, laboratorieundersökningar och en expeditionsavgift 19,90 € (moms 24 % tillkommer när ingreppet är estetiskt).
   
 • Nattvårdsavgift 500,00 € (moms 24 % tillkommer när ingreppet är estetiskt).
   
 • Operationspris utan moms gäller när operationen anses vara sjukvård.

Plastiikkakirurgin vastaanotto

Leikkaushinnat löydät täältä.

från
100.00 €

Undersökning av mage och tarmsystem

Till priserna tillkommer vid behov specialinstrument och -medicin samt smärre ingrepp som utförs i samband med undersökningen. Till priserna tillkommer en expeditionsavgift på 19,90 €.

 

Undersökning av mage och tarmsystem

från
643.00 €
från
1700.00 €
från
851.00 €
från
969.00 €
från
643.00 €

Muut hoidot

från
580.10 €

Unga Kvinnors Aava

Läkarcentralen Aava Oy:s Unga Kvinnors Aava erbjuder privatpatienter mellan 15-25 år specialprissatta besök hos gynekolog. Förmånskortet ges i samband med det första besöket. Säkerställ att du får förmånerna genom att alltid visa ditt kort i mottagningen och när du betalar besöket. Specialprisen gäller endast besök under vardagar.

Du hittar läkare vid Unga Kvinnors Aava samt den barnmorska som har mottagning i Kampen på vår tidsbeställningssida när du väljer Unga Kvinnors Aava som specialområde.

Läkarcentralen Aava använder FPA:s direktersättningsförfarande. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Gynekologers mottagningspriser

Det första besöket hos en gynekolog innehåller en hälsokartläggning, en gynekologisk undersökning, om kunden så önskar eller om besvären förutsätter det, val av preventivmetod samt därtill hörande instruktioner och recept. Eventuell insättning av spiral eller P-stav planeras under det första besöket.

Mottagningspriser till barnmorska/sexualrådgivare

Det första besöket hos en barnmorska innehåller en hälsokartläggning, sexual- och preventivrådgivning samt om situationen tillåter, ett läkarrecept för en hormonbaserad preventivmetod för tre månader. När det inte förekommer problem kan kontrollbesök som gäller receptförnyelse också vartannat år ske på en barnmorskas mottagning.

Sisältää reseptin 12 kk, jos sille ei esteitä.

40.00 €

Boka två tider på 30 min

65.00 €

Ei sisällä mahdollista ultraäänen käyttömaksua (52€/käyntisarja) eikä mahdollisia henkilökohtaisia harjoittelun apuvälineitä.

80.00 €

Gynekologiska undersökningar i samband med besöket

Prislistorna för undersökningar som ordineras av gynekologer finns på Läkarcentralen Aavas verksamhetsställen.

-20% rabatt på Aavas grundpris

Insättning av P-stav och spiral

Vacciner

Priset på ett vaccineringsbesök består av mottagningen (sjukskötare eller läkare) och priset på vaccinet. Läkarcentralen Aava Oy förbehåller sig rätten till prisändringar.

Mottagningsprislista

52.90 €
2.00 €

Sisältää hoitajan antaman pistoksen sekä rokotteen.

38.00 €

Sisältää hoitajan antaman pistoksen sekä rokotteen.

67.00 €

Prislist vacciner

€/vaccin

70.60 €
61.10 €
39.90 €
72.90 €
108.30 €
99.40 €
26.40 €
97.00 €
80.40 €

Mikäli etsimääsi rokotetta ei löydy listalta, ole yhteydessä Aava Matkailuklinikkaan puh. 010 380 5020 tai 010 380 3838. Osa rokotteista joudutaan tilamaan erikseen, joten varmistathan aikaa varatessa, että rokote on saatavilla.